Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 apr 2024 09:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas lahkub kokkuleppel nõukoguga ametist alates 1. juulist 2024
Tekst
Ettevõtte nõukogu alustab uue juhatuse esimehe otsingut lähiajal.

Aavo Kärmase volitused Enefit Greeni juhatuse liikme ja esimehena algasid 5.
juulil 2017.

?Tulin ettevõttesse eesmärgiga seda oluliselt kasvatada ja börsile viia.
Alustades oli meie meeskonnas 90 töötajat ja tootmisüksused asusid ainult
Eestis, lisaks üks elektrijaam Lätis. Nüüd tegutseme viies riigis ja meeskonnas
on 127 pühendunud töötajat. Ehituses olevate projektide valmimisel saab
tootmisvõimsus olema üle kahe korra suurem kui seitse aastat tagasi. Lisaks on
Enefit Greenil börsil suur investorkogukond - 64 000 investorit, kellele
väärtuse loomiseks oleme ettevõtet arendanud," kommenteeris Aavo Kärmas.

Enefit Greeni nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on ettevõte Aavo
Kärmase eestvedamisel kasvanud kogu Baltikumi suurimaks tuuleenergia tootjaks
ning üheks suurimaks Nasdaq Balti börsidel noteeritud ettevõtteks: ?Tegevusi on
laiendatud Soome, Lätti, Leetu ja Poola ning korraldatud edukas aktsiate börsile
viimine. Tegemist on tugeva organisatsiooniga, kus töötab võimekas ja pühendunud
meeskond."

Enefit Greeni juhatusse kuuluvad lisaks Aavo Kärmasele tootmise eest vastutav
Innar Kaasik, finantsvaldkonna eest vastutav Veiko Räim ja arenduste eest
vastutav Andres Maasing.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)
https://enefitgreen.ee/investorile/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2hvtWZj2Sah7P5FHBmegLeIoMx1_pu7PK9v_
TsWBkf-qdy705TQpwpl_2cNDmb3iCN-
NkLHEs8SIwbSVVzso9h20XumT41kxmuMBN6kQDnpPywlTouLu7hjVZ5aMG9g6)

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas.
Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas,
kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama
Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud
riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud
elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50
MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604
GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit
Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.