Teate vaade
Ettevõte AS INFORTAR
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 apr 2024 16:13:30 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Infortar sai Konkurentsiametilt loa OÜ Halinga osaluse omandamiseks
Tekst
Aktsiaselts Infortar avaldas 28.02.2024 börsiteate, milles teatas
investeerimislepingu ja osanike lepingu sõlmimisest Brorup OÜ-ga, mille kohaselt
Aktsiaseltsi Infortar 100% tütarühing OÜ EG Biofond omandab 51% suuruse osaluse
OÜ-s Halinga.

Täna,  peale  Konkurentsiametilt  koondumisloa  saamist ja teiste tehingu
lõpuleviimise eeltingimuste täitmist, tegime tehingu lõpuleviimise toiminguid,
milleks  oli muuhulgas osakapitali suurendamise otsuste vastuvõtmine, mis
tähendab, et omand osalusele tekib pärast vastava äriregistrikande tegemist.

?Infortarile tähendab antud tehing sisenemist uude tegevusvaldkonda. Samas tuleb
arvestada, et kaasaegne põllumajandus on oluliselt laiem põllu harimisest ja
piima tootmisest, see hõlmab valdkondi, milles omame varasemat kogemust nagu
ringmajandus ja taastuvenergeetika," märkis Infortari tegevjuht Martti Talgre.

Halinga OÜ on Eesti üks suurim piimatootja ja piirkonna oluline tööandja, kus
töötab üle 70 inimese. Halinga lüpsikarja ja noorloomade arv ulatub üle 3000
ning haritava maa suurus 3700 hektarini. OÜ Halinga jätkab senist tegevust
Infortari kontserni liikmena.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on
energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust
osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja
kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele
põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise,
taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut:
47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate
tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile