Teate vaade
Ettevõte Coop Pank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 01 apr 2024 09:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Coop Pank AS-i ja Coop Finants AS-i ühinemise lõpuleviimine
Tekst
01. aprillil 2024 kanti äriregistrisse Coop Pank AS-i (Coop Pank) ja  Coop
Finants AS-i ühinemine. Sellega on ühinemine lõpuleviidud.

Ühinemise tulemusena sai Coop Pangast Coop Finants AS-i õigusjärglane ning Coop
Finants AS kustutati äriregistrist. Ühinemise kandmisega äriregistrisse läksid
Coop Pangale üle kõik Coop Finants AS-i varad, õigused ja kohustused. Ühinemise
bilansipäevaks oli 1. oktoober 2023. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega,
ei muutu selle tulemusena Coop Panga grupi konsolideeritud varade, õiguste ja
kohustuste seis.

Coop Panga poolt varasemalt avaldatud teave ühinemise kohta on kättesaadav siin
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b30cb914acd1a2a87cde077d715cc01c6&lang=
et&src=listed)               ja               siin
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b81b4ec4d6408b042e2f6303a32067c54&lang=
et&src=listed).

Lisainfo:

Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-mail: paavo.truu@cooppank.ee (mailto:paavo.truu@cooppank.ee)

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 187 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.