Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 01 apr 2024 08:00:00 +0300
Manused
529900B52V1TUMW7FS54-2023-12-31-et.zip
Ekspress Grupp konsolideeritud 2023_ENG.pdf
Ekspress Grupp konsolideeritud 2023_EST.pdf
529900B52V1TUMW7FS54-2023-12-31-et.zip
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Auditeeritud majandusaasta aruanne 2023 ja juhatuse ettepanek dividendideks
Tekst
ASi Ekspress Grupp nõukogu kiitis heaks kontserni 2023. aasta auditeeritud
majandusaasta aruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Kontserni majandusaasta aruandes esitatud 2023. aasta finantstulemused ei ole
võrreldes 16. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata vahearuande tulemustega
muutunud. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud
müügitulu oli 73,1 miljonit eurot, mis kasvas võrreldes 2022. aastaga 14%.
Kontserni 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 3,4
miljonit eurot. Digitaalsed tulud kasvasid aastaga 21% ja digitaalsete tulude
osakaal moodustas 83% kontserni kogukäibest.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud
kooskõlas ESEFi (European Single Electronic Format) nõuetega XHTML ja PDF
failina.  Kontserni  põhiaruanded  ja  aruande lisad on märgistatud XBRL
märgistuskeeles ja taksonoomias.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne on lisatud
käesolevale teatele ning on kättesaadav ASi Ekspress Grupp veebilehel egrupp.ee
(https://egrupp.ee/). Interaktiivne veebiaruanne asub aadressil 2023-annual-
report.egrupp.ee (http://2023-annual-report.egrupp.ee/). Lisaks infole ettevõtte
kohta  ja finantsandmetele sisaldab see lisafunktsionaalsust, sh videoid,
veebilinke jms.

Juhatuse ettepanek dividendideks
ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta
2023. aasta kasumist dividende 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84
miljonit eurot.


Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee (mailto:argo.rannamets@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.