Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 01 apr 2024 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Group dividendimakse ex-päev
Tekst
AS LHV Group maksab aktsionäridele 2023. majandusaasta eest dividendi netosummas
13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-
date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud
isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid
makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)