Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 29 märts 2024 11:35:00 +0200
Manused
Baltic_Horizon_Fund_2023-12-31_EN_audited.zip
BHF Annual Report_2023_EN 1.pdf
Baltic_Horizon_Fund_2023-12-31_ET_audited.zip
BHF Annual Report_2023_ET 1.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi 2023. aasta konsolideeritud auditeeritud finantstulemused
Tekst
Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond)
2023. aasta  auditeeritud  majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks,
võrreldes esialgse avalikustamisega 15. veebruaril 2024.

Meie strateegia

Keerulises majandusolukorras, mida komplitseerivad inflatsioon, intressimäärade
volatiilsus ja hiljutised geopoliitilised sündmused, on Fond hinnanud erinevaid
strateegilisi valikuid, mis aitaksid neid katsumusi edukalt läbida ja tulevast
kasvu tagada. Viimasel aastal oleme tegelenud oma strateegia ümberkujundamisega,
et see toetaks jätkusuutlikku väärtuse loomist, keskendudes tegevustele, mis
lubavad meie investoritele usaldusväärset ja järjepidevat kasvu. Võttes arvesse
valitsevaid turutingimusi, usume kindlalt, et investorite huve teenib kõige
paremini neile 2023. aasta suvel tutvustatud strateegia ?Kaasaegne linnaelu".

Eeldame, et Fond teenib lähiaastatel kaks kolmandikku oma puhtast äritulust
?Kaasaegse   linnaelu"  kontseptsioonile  vastavast  keskse  asukohaga
multifunktsionaalsest kinnisvarast. Need hooned on läbimõeldult kujundatud nii,
et nad inspireeriksid tänapäeva inimesi ja kogukondi ning rikastaksid nende elu.
Ülejäänud tulu peaks tulema peamiselt valitsusasutustele renditud pindadest,
valitud  äärelinna  supermarketitest  ning  muudest  segmentidest.  Meie
väärtuspakkumise aluseks on kvaliteet, paindlikkus, kestlikkus ja tipptasemel
teenindus, mida toetavad strateegilised asukohad, mida on kohandatud meie
klientide muutuvate vajadustega.

Fondi juhtkonna peamine fookus on järgmistel eesmärkidel:

 * saavutada portfelli vähemalt 90% täitumus 2024. aasta lõpuks;
 * viia laenu ja väärtuse suhe tasemele 50% või alla selle ning lunastada
  2024. aastal tähtaeguvad võlakirjad;
 * kaaluda mittestrateegiliste varade müüki järgmise 18 kuu jooksul;
 * kujundada selge ESG- ja parenduste strateegia järgmiseks 1-2 aastaks, et
  saavutada 2027. aastaks portfelli puhta äritulu (NOI) potentsiaal 18
  miljonit eurot;
 * säilitada 100% BREEAM või LEED sertifitseeritud portfell;
 * saavutada GRESB-i hindamisel vähemalt 4 tärni.

Nende eesmärkide saavutamiseks on Fond investeerinud oma keskse asukohaga varade
uutesse kontseptsioonidesse ja juba leidnud ostukeskustesse esimesed uued
ankurrentnikud, nagu ARKET, H&M Home ja IKI ning Dialogai ja BURZMA toidualad.
Fond  on 2023. aasta IV kvartalis ja 2024. aasta I kvartalis vakantsust
vähendanud ning kuigi järgmistes kvartalites võib täitumuses esineda mõningat
kõikumist,  usume,  et  arvestades  käimasolevaid  läbirääkimisi  mitme
ankurrentnikuga ja hiljuti sõlmitud uusi lepinguid enam kui 13 000 m2 pinna
välja rentimiseks, sh Upmalas Biroji ja Meraki hoonetes, et täitumuse 90%
eesmärk on saavutatav, kuna paljud uued rentnikud saavad 2024. aasta jooksul
sisse kolida. Enamik uutest rendilepingutes hakkab tulu tootma alates 2024.
aasta teisest kvartalist.

Sama  oluline  on  see,  et juhtkond on suutnud enamikku tähtaeguvatest
pangalaenudest läbirääkimistega pikendada ja mõnel juhul laenu sobivamatel
tingimustel refinantseerida. Lisaks müüsime Leedus asuvad küpses faasis varad
Duetto  ja  Domus  PRO,  millega oma investoritele kahekohalist sisemist
tasuvusmäära  teenisime. Need sammud on kooskõlas meie eesmärgiga maksta
täielikult tagasi 2023. aasta mais emiteeritud võlakirjade lühiajaline osa. Fond
teeb võlakirjaomanikega head koostööd ja on võtnud eesmärgiks 2024. aastal
veelgi parandada oma kapitalistruktuuri, et pidevalt muutuval turumaastikul
avanevaid võimalusi ära kasutada.

Rentimisaktiivsus

2023. aastal õnnestus Fondil pikendada olulisi rendilepinguid ostukeskuste
ankurrentnikega. Eriti märkimisväärne on toidukaupade alade ankurrentnikuga Rimi
sõlmitud rendilepingute pikendamine soodsatel tingimustel nii Postimajas kui ka
Galerija  Centrsis.  Tugevat  rentnikebaasi aitab hoida ka rendilepingute
pikendamine suurte moebrändidega, mida haldavad Inditex, LPP ja Apranga Group.
Lisaks tegime strateegilisi jõupingutusi, et täiendada H&M-i kauplust Postimajas
H&M Home'i kontseptsiooniga, tugevdamaks meie pikaajalist partnerlust selle
võtmerentnikuga.

Europa ostukeskuses kasvas rentimisaktiivsus 2023. aastal muljetavaldavalt:
sõlmisime lepingud kokku 2 941 m2 suuruse pinna rendile andmiseks 13 rentnikule,
kelle seas on sellised tuntud ettevõtted nagu Pi Pilates, Optometrijos Centras,
Codekus jt. Lisaks allkirjastas Fond hiljuti uue lepingu tuntud ankurrentnikuga
IKI, sõlmides kümneaastase rendilepingu ligikaudu 1 900 m2 pinnale. Uuest
ankurrentniku kauplusest, mille avamist ootame 2024. aasta alguses, saab keskuse
uuendatud kontseptsiooni tuum.

Uute rentnike lisandumine Europa ostukeskuses koos Pirita tugevate tulemustega
2023. aastal tõi kaasa kaubandussegmendi puhta äritulu märkimisväärse kasvu
võrreldes 2022. aastaga. Fond peab aktiivselt läbirääkimisi üle 8 000 m2 suuruse
kaubanduspinna välja rentimiseks. Eesmärk on sõlmida rendilepingud 2024. aasta
alguses.

Büroosegmendis toimus pandeemia ajal nihe töökorralduses - paljud rentnikud
läksid võimaluse korral üle kaugtööle. Töötajate seas kasvab siiski soov käia ka
kontoris, et vahetult suhelda ja tulemuslikumalt koostööd teha. Kontoritöös
toimuvaid  muutusi arvestades on Baltic Horizon uuendanud suuremaid vabu
kontoripindu,  kohandades  neid väiksemate rentnike vajadustele sobivateks
paindlikeks tööruumideks. North Stari kontorihotell ja samalaadsed algatused
Merakis on andnud häid tulemusi.

Turul  toimuvate  muutuste  tõttu  otsib  Fond  vabadele ja vabanevatele
büroopindadele aktiivselt uusi rentnikke, arvestades muu hulgas EMERGN-i otsust
vähendada pinda LNK kompleksis ja SEB lahkumist Upmalas Biroji bürookompleksist.
Vabaks jääva pinna täitmisega tegeletakse aktiivselt. Näiteks on Fond leidnud
ligikaudu 4 128 m2 pinnale Upmalas Biroji bürookompleksis rentnikuks Läti
Politsei, mis aitab osaliselt kompenseerida SEB lahkumisega tekkivat vakantsust.
Rendileping Läti Politseiga sõlmiti 2023. aasta novembris.

Väljavaade

Rahastamise  valdkonnas oli oluliseks teetähiseks 50 miljoni euro suuruse
võlakirjaemissiooni   lunastamine   2023. aasta   II   kvartalis.  Uue
võlakirjaemissiooniga kaasasime Fondi kapitalistruktuuri optimeerimiseks 42
miljonit eurot. Emissiooni esimese osa (20 miljonit eurot) lunastustähtaeg on
2024. aasta mais. Pärast Duetto I ja II võõrandamist lunastas Fond 2023. aasta
augustis ennetähtaegselt esimese osa võlakirju 7,5 miljoni euro ulatuses.

Juhtkond jätkab võimaluste otsimist veel mõnest investeeringust väljumiseks või
refinantseerimis-lahenduste leidmiseks, et ka ülejäänud emissiooni esimese osa
võlakirjad mahus 12,5 miljonit eurot enne tähtaega lunastada. Selle kohustuse
täitmiseks pidasime Shiauli? pangaga edukalt läbirääkimisi uute Europa ja North
Stari laenude üle, mille tulemusel suurenesid nende varade laenujäägid 8,6
miljoni euro võrra. Suurem osa sellest suunatakse võlakirjade lunastamiseks ja
üldiste  finantseerimiskulude  vähendamiseks.  Fond  on juba teatanud, et
8.aprillil 2024 lunastatakse võlakirju 4,5 miljoni euro ulatuses.

Meraki täitumuse märkimisväärset tõusu arvestades on Fondil strateegiline
valmidus  selle vara tagatisel laenu võtmiseks. Juhtkond peab aktiivseid
läbirääkimisi Leedu juhtivate pankadega, et hinnata finantseerimisvõimalusi.
Laekuvaid vahendeid kasutataks peamiselt väljastatud võlakirjade lühiajalise osa
lunastamiseks.

Juhtkond peab ka ennetavalt läbirääkimisi pankadega Galerija Centrsi ja LNK
Centre  lühiajaliste  laenude  pikendamiseks. Meeskond töötab sellise uue
strateegia  loomise  kallal,  mis  tugevdaks  rahavoogusid ja kindlustaks
finantseerimise parematel tingimustel.

Oleme otsustanud teha 2024. aastal refinantseerimiste ja potentsiaalsete varade
võõrandamiste abil mitu ennetähtaegset võlakirjade lunastusmakset. See on
kooskõlas  meie  üldise strateegiaga, mille kohaselt soovime järk-järgult
vähendada finantsvõimendust, tuues selle lõpuks ligikaudu 50% tasemele pärast
kõiki kavandatud refinantseerimisi 2024. aastal.

Kõigil  Baltic  Horizoni portfelli  kuuluvatel hoonetel on nüüd BREEAM-i
sertifikaat
Baltic Horizon fond teatas ka oma ülejäänud ostukeskuste edukast BREEAM-i
sertifitseerimisest.  Sellega  jõudsime  kinnisvarasse investeerivate Balti
ettevõtete eliitgruppi, kelle kogu portfell on sertifitseeritud kõrgeimate
rahvusvaheliste keskkonnastandardite alusel. Praegu kuulub Fondi portfelli 12
kinnisvarainvesteeringut.  Viimasena  sai  BREEAM-i sertifikaadi ajalooline
Galerija Centrsi hoone Riias, millele anti muljetavaldav hinnang ?väga hea".

GRESB-i hindamine
2023. aasta III kvartalis pälvis Baltic Horizon teist aastat järjest GRESB-ilt
4 tärni hinnangu. Hindamisel sai Fond kokku 82 punkti 100-st võimalikust, mis
oli kolmas kõrgeim GRESB-i punktisumma võrdlusgrupis ?Põhja-Euroopa | Hajutatud
- büroo-/kaubandushooned | Börsil noteeritud". GRESB-i kinnisvarahinnang on
investorite huvidest lähtuv ülemaailmne börsil noteeritud kinnisvaraettevõtete,
kinnisvarasse investeerivate erakapitalifondide, arendajate ja kinnisvarasse
otseinvesteeringuid tegevate investorite võrdlus- ja aruandlusraamistik. GRESB-i
kõrged hinnangud peegeldavad Fondi järjepidevat tööd ESG valdkonnas.

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2023. aasta puhaskahjum oli 23,0 miljonit eurot (2022: puhaskasum 3,9
miljonit eurot). Tulemit mõjutas tugevalt kinnisvaraportfelli õiglase väärtuse
hindamisest saadud kahjum 21,9 miljonit eurot (2022: kahjum 2,9 miljonit eurot).
Lisaks müüs kontsern osalused ettevõtetes BH Domus PRO UAB, millele kuulub
kaubanduskeskus  ja  büroohoone,  ja BH Duetto UAB, millele kuulub kaks
büroohoonet, millest tekkis müügikahjum 4,0 miljonit eurot. Tulemit mõjutasid ka
suurenenud finantskulud. 2023. aasta kahjum osaku kohta oli 0,19 eurot (2022:
kasum 0,03 eurot). 2023. aasta auditikulud olid 163 tuhat eurot, mis on eelneva
aastaga samas suurusjärgus (2022: 162 tuhat eurot).

Kontsern teenis 2023. aastal 14,6 miljonit eurot puhast renditulu (2022: 17,4
miljonit eurot). 2023. aasta tulemustes kajastub 2023. aasta veebruaris müüdud
Domus PRO ostu- ja ärikeskuse kahe kuu puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot
ja 2023. aasta mais müüdud Duetto hoonete viie kuu puhas renditulu summas 1,2
miljonit eurot. Sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhas renditulu jäi
eelmise aastaga sarnasele tasemele.

Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu jäi veidi eelmisele aastale alla (-
0,2%). Seda tingisid peamiselt vakantsed pinnad Läti büroohoonetes, kuna lõppes
rendileping Upmalas Biroji bürookompleksi põhirentnikuga ja EMERGN otsustas
renditavat pinda LNK Centres vähendada.

Kinnisvarainvesteeringud
2023. aasta lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 12 Balti riikide pealinnades
asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli
250,4 miljonit eurot (31. detsember 2022: 333,1 miljonit eurot) ja renditavat
netopinda oli kokku 119,7 tuhat m2. 2023. aastal müüs kontsern ligikaudu 23,5
miljoni euro eest Domus PRO hooned ja ligikaudu 37 miljoni euro eest Duetto I ja
Duetto II hooned ning investeeris 1,1 miljonit eurot renoveerimisprojektidesse
ja 2,3 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus kahanes aruandeperioodil 24,1% ja oli 2023. aasta
lõpus 261,1 miljonit eurot (31. detsember 2022: 344,0 miljonit eurot). Languse
peamised  põhjused  olid BH Domus PRO UAB ja BH Duetto UAB müük ning
kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse negatiivne tulemus.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus oli 2023. aasta lõpus 109,5 miljonit eurot (31.
detsember 2022: 133,7 miljonit eurot). Fondi varade puhasväärtus vähenes eelmise
aasta lõpuga võrreldes 18,0%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi vähendasid
kinnisvaraportfelli ümberhindlusest saadud kahjum summas 21,9 miljonit eurot
ning BH Domus PRO UAB ja BH Duetto UAB müügist saadud kahjum summas 4,0 miljonit
eurot. Need olid peamised põhjused, miks Fondi varade puhasväärtus langes.
Hindamiste mõju arvestamata oleks varade puhasväärtus 2023. aasta lõpus olnud
131,4 miljonit eurot ehk 1,098 eurot osaku kohta. Seisuga 31. detsember 2023 oli
osaku IFRS puhasväärtus 0,9156 eurot (31. detsember 2022: 1,1172 eurot) ning
EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 0,9546 eurot
(31. detsember 2022: 1,1865 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus
oli 0,9122 eurot (31. detsember 2022: 1,1143 eurot) osaku kohta.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Seisuga 31. detsember 2023 moodustasid intressikandvad laenud ja võlakirjad
(ilma  rendikohustisteta) 143,5 miljonit eurot (31. detsember 2022: 194,6
miljonit  eurot). Pangalaenude jääk vähenes Domus PRO ja Duetto laenude
tagasimaksmise ning Europa ja Kontor SIA laenude osalise tagasimaksmise ja
graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Lisaks lunastas Fond 1. augustil
2023 7,5 miljoni euro suuruse osa võlakirjadest, millega kaasnes võlakirjade
nimiväärtuse vähendamine. Uus nimiväärtus on 82 142,85 eurot võlakirja kohta.
Enne lunastamist oli võlakirjade nominaalsumma kokku 42 000 000 eurot. Pärast
lunastamist on see 34 499 997 eurot. Aastane laenuamortisatsioon moodustas 1,4%
kogu tasumata laenujäägist.

Rahavood
2023. aasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 10,8 miljonit eurot
(2022: positiivne summas 15,3 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog
oli tänu BH Domus PRO UAB ja BH Duetto UAB müügile positiivne summas 20,4
miljonit   eurot   (2022:  negatiivne  summas  9,7 miljonit  eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 30,4 miljonit eurot (2022:
negatiivne summas 16,4 miljonit eurot). 2023. aastal Fond lunastas ja emiteeris
võlakirju, maksis tagasi Domus PRO pangalaenu ja osa Europa pangalaenust ning
maksis  võlakirjade ja pangalaenude graafikujärgseid intresse. 2023. aasta
märtsis tasus Fond BH Domus PRO UAB müügist saadud vahendite abil Domus PRO
pangalaenu (11,0 miljonit eurot) ja 6,0 miljonit eurot Europa pangalaenust. Mais
lunastas Fond viieaastaste tagamata võlakirjade emissiooni mahus 50 miljonit
eurot, viis lõpule viieaastaste võlakirjade suunatud pakkumise ja emiteeris
võlakirju kogumahus 42 miljonit eurot. Augustis lunastas Fond ennetähtaegselt
7,5 miljoni euro suuruse osa võlakirjadest. Augustis refinantseeris Fond edukalt
Kontor SIA laenu aastani 2028, vähendades esialgset laenu 1,2 miljoni euro
võrra. 2023. aasta lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 6,2 miljonit
eurot (31. detsember 2022: 5,3 miljonit eurot).

Peamised kasumlikkuse näitajad

 Tuhandetes eurodes                  2023    2022 Muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                   14 617   17 430 -16,1%

 Halduskulud                     -2 617    -3 133  16,5%

 Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist        -4 047     -423 -856,7%

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
 kahjum                          -21 876    -2 914 -650,7%

 Ärikasum/-kahjum                  -13 879    11 238 -223,5%

 Finantskulud (neto)                 -9 750    -6 311 -54,5%

 Maksueelne kasum/kahjum               -23 629    4 927 -579,6%

 Tulumaks                        656     -983 166,7%
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum/-kahjum             -22 973    3 944 -682,5%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine
 arv                      119 635 429 119 635 429    -

 Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)          -0,19    0,03    -
-------------------------------------------------------------------------------Peamised finantsseisundi näitajad

 Tuhandetes eurodes                31.12.2023 31.12.2022 Muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud      250 385   333 123 -24,8%

 Varade brutoväärtus (GAV)              261 138   343 963 -24,1% Intressikandvad laenud ja võlakirjad        143 742   194 569 -26,3%

 Kohustised kokku                  151 606   210 308 -27,9% IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)         109 532   133 655 -18,0%

 EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)       114 205   141 943 -19,5%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute arv          119 635 429 119 635 429   -

 Osaku puhasväärtus - IFRS NAV osaku kohta
 (eurodes)                      0,9156   1,1172 -18,0%

 EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta
 (eurodes)                      0,9546   1,1865 -19,5%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Laenu ja väärtuse suhe (%)              57,3%    58,4%   -

 Keskmine sisemine intressimäär (%)           5,2%    3,0%   -
-------------------------------------------------------------------------------Fondi portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2023. aastal 83,7% (2022: 92,1%).
Seisuga 31. detsember 2023 oli täitumus 81,1% (31. detsember 2022: 90,5%).
Täitumuse langus tulenes peamiselt sellest, et Upmalas Biroji bürookompleksi
põhirentniku leping lõppes ja EMERGN otsustas vähendada oma rendipinda LNK
Centres. Fondil õnnestus sõlmida pikaajaline leping, mille alusel annab rendile
4 128 m2 nimekas Upmalas Biroji bürookompleksis. Uueks ankurrentnikuks on  Läti
Politsei, kes täitis osa SEB poolt 2023. aasta augustis tühjaks jäänud pinnast.
Mõned uued rendilepingud sõlmiti 2023. aasta IV ja 2024. aasta I kvartalis kokku
5 102 m2 pinna rendile andmiseks ka Meraki büroohoones.

Oma olemasolevate kinnisvarainvesteeringute arendamise strateegia kohaselt on
Fond  valinud  Lätis asuvate büroo- ja kaubandushoonete haldamiseks uued
partnerid. Juhtkond usub, et see muudab Lätis asuvate pindade väljarentimise
kiiremaks.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2023

                   Õiglane Renditav Otsene    Esmane
                  väärtus(1) netopind tootlus puhastootlus
 Kinnisvarainvesteering Segment
                 (tuhandetes                Täitumuse
                   eurodes)  (m(2)) 2023(2)   2023(3)   määr
-------------------------------------------------------------------------------------
 Vilnius, Leedu

 Europa         Kaubandus   36 437  17 047  3,8%     4,2%   84,5%

 North Star       Büroo     20 028  10 579  7,1%     7,2%   99,7%

 Meraki         Büroo     16 340  8 162  0,3%     0,4%   47,7%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Vilniuses kokku            72 805  35 788  4,4%     4,6%   80,6%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Riia, Läti

 Upmalas Biroji     Büroo     20 478  11 212  5,5%     6,4%   57,7%

 Vainodes I       Büroo     16 710  8 128  6,6%     8,2%  100,0%

 LNK Centre       Büroo     13 960  7 450  4,7%     5,0%   42,8%

 Sky          Kaubandus    5 660  3 259  8,2%     7,5%  100,0%

 Galerija Centrs    Kaubandus   64 592  19 306  2,8%     3,2%   80,4%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Riias kokku              121 400  49 355  4,2%     4,8%   74,1%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinn, Eesti

 Postimaja ja CC Plaza Kaubandus   19 810  9 232  3,7%     5,5%   95,6%

 Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg    13 240  9 139  6,7%     6,1%   94,3%

 Lincona        Büroo     14 370  10 775  6,6%     7,3%   83,5%

 Pirita         Kaubandus    8 760  5 425  6,1%     8,6%   97,1%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinnas kokku            56 180  34 571  5,2%     6,5%   91,7%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Portfell kokku             250 385 119 714  4,5%     5,1%   81,1%
-------------------------------------------------------------------------------------

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2023 teostatud hindamisel,
hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu
kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE tuhandetes eurodes                        2023  2022
-------------------------------------------------------------------------------
 Renditulu                            17 743 20 482

 Teenustasutulu                          6 008  5 974

 Renditegevuse kulud                       -9 134  -9 026
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                         14 617 17 430 Halduskulud                           -2 617  -3 133

 Muu äritulu                             44   278

 Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist              -4 047   -423

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum         -21 876  -2 914
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum/-kahjum                        -13 879 11 238
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                            104    1

 Finantskulud                           -9 854  -6 312
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud kokku                   -9 750  -6 311
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum/kahjum                     -23 629  4 927
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                              656   -983
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum/kahjum                      -22 973  3 944
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum

 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/kahjum          -1 273  2 746

 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks     123   -236
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav
 tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku           -1 150  2 510
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/?kahjum kokku        -24 123  6 454
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)      -0,19  0,03
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Tuhandetes eurodes             31.12.2023  31.12.2022
--------------------------------------------------------------------
 Põhivarad

 Kinnisvarainvesteeringud           250 385   333 123

 Immateriaalsed põhivarad              11      6

 Materiaalsed põhivarad                4      1

 Tuletisinstrumendid                 295    2 228

 Muud põhivarad                   647      -
--------------------------------------------------------------------
 Põhivarad kokku                251 342   335 358
--------------------------------------------------------------------


 Käibevarad

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded       2 591    2 693

 Ettemaksed                     402     273

 Tuletisinstrumendid                 621     292

 Raha ja raha ekvivalendid            6 182    5 347
--------------------------------------------------------------------
 Käibevarad kokku                9 796    8 605
--------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                  261 138   343 963
--------------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Sissemakstud kapital             145 200   145 200

 Rahavoogude riskimaandamise reserv         531    1 681

 Jaotamata kahjum               -36 199   -13 226
--------------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku               109 532   133 655
--------------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised         64 158   124 017

 Edasilükkunud tulumaksukohustised        2 774    7 490

 Muud pikaajalised kohustised          1 079    1 240
--------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised kokku          68 011   132 747
--------------------------------------------------------------------


 Lühiajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised         79 584    71 094

 Võlad tarnijatele ja muud võlad         3 343    5 644

 Tulumaksukohustis                   6      10

 Muud lühiajalised kohustised            662     813
--------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised kokku          83 595    77 561
--------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku               151 606   210 308
--------------------------------------------------------------------
 Omakapital ja kohustised kokku        261 138   343 963
--------------------------------------------------------------------Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine:
GlobeNewswire,  Nasdaq  Tallinn,  Nasdaq  Stockholm,  www.baltichorizon.com
(http://www.baltichorizon.com)

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide,
plaanide  ja  muu  kohta,  registreeruge  aadressil  www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BKmCnx1cI6Z0i0PWdydPGXcNBi-
xfnf8I1jZNEThbSR0UhcUS3zHMoah0WypVJqT6Q_wJk9rzSJKdIUiRqnXR0pn3Hn1OprIPfiMiHyGx3U
=).  Samuti  on  teil  võimalik  Baltic  Horizon  Fondi  jälgida
aadressil www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BKmCnx1cI6Z0i0PWdydPGXcNBi-
xfnf8I1jZNEThbSSZgDQ0vTQLmnUaYKhPQ_74CeR7QDrSalifdJMsZoO5EpacEzd71KuphfGMWCFx4N8
=)                 ning                 LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fAtj9ulqnq3TWFix9GxpYNmPgRiMY8IWuwM0
BjFi8Pu-
jkxMrvBsdKI3PUOWKAifhzrLjJWCJFn59gacQUSHRmKXkP8DYjvSCdCZAPq5aE1vwJNaaK5lqpqf8i6D
RfuY),                                 Facebook
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hfP0Ns58rktpeCZqGwKIGcL-
4dTgu2WeBXeGPOnd7_97jAH2rGNsMSyFv2wxCn9bfeGl7vDPqTpEa3wg05wBEN3l2im38w4UH8kxavK_
Vno=), X
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zyjDS0aQocWlu7qxR55iR13DkbgTzcuBf99_
D-EHrbAhHwg-KrFETegOV9xrfbG9O9AW2eOaUnIxGJZGaHT2AQ==)         ja YouTube
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FWK0qZ1Piix2rTD781GfT4P9ErqYqf9Jd3fh
frcXvvo0rV7HcWq1w-EWGrtuLEy5DQmUxFXo2fg6HgGryRxrV7BGN37PRiIRKIhXdfo7bHM=)
keskkondades.

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks   29.03.2024 kell   11:35 Eesti  aja  järgi  ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.