Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 märts 2024 16:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused Inbanki nõukogus
Tekst
AS-i Inbank aktsionäride täna toimunud korralisel üldkoosolekul otsustati
pikendada nõukogu liikmete Jan Andresoo, Raino Paroni, Roberto De Silvestri ja
Triinu Buchetoni volitusi järgmiseks kolmeks aastaks alates 31.03.2024.

Ühtlasi otsustas üldkoosolek mitte pikendada nõukogu liikmete Rain Rannu ja
Taavi Kotka volitusi, mis lõpevad vastavalt 30.03.2024 ja 31.03.2024.

Inbanki nõukogusse kuulub nüüd viis liiget: Jan Andresoo, Raino Paron, Roberto
De Silvestri, Triinu Bucheton ja Erkki Raasuke.

Lisainfo:
Merit Arva
AS Inbank
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
 (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y6HYumkbL1INz0Ldw-
pi453rNGhlfTz6Js0sRSGTOW6xEQEg-qeSuHKcn9RIQa58EpMn5q2t-
UTnsSbetEaEKiuEOK_D0kChTNKY5_eePNE=)+372 553 3550