Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 märts 2024 12:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused finantskalendris
Tekst
AS Pro Kapital Grupp 2024 finantskalendri järgi peaks ettevõte avaldama 2023
aasta auditeeritud majandustulemused 30. aprillil 2024.

AS  Pro  Kapital Grupp annab teada, et avaldab 2023. aasta auditeeritud
majandustulemused varem, kui näeb seda ette Ettevõtte finantskalender ning
2023. aasta auditeeritud majandustulemused avaldatakse ajavahemikul 10-12.
aprill 2024.Ann-Kristin Kuusik

Finantsjuht
Tel: 614 4920
e-mail: prokapital@prokapital.ee