Teate vaade
Ettevõte EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 28 märts 2024 08:15:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 29.02.2024
Tekst
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 10,62
eurot, kasvades kuuga 0,3%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i
aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property
Fund NAV 10,70 eurot.

Märtsis kinnitas EfTEN Kinnisvarafond II AS aktsionäride üldkoosolek dividendide
jaotuse 3,1 miljoni euro ulatuses ning aktsiakapitali vähendamisega seonduva
väljamakse 5 miljoni euro ulatuses. Dividendide väljamakse leiab aset kevadel
ning aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakse sügisel, kolme kuu möödudes
aktsiakapitali vähendamise kande registrisse kandmisest. EfTEN United Property
Fund'le tähendab see antud investeeringult 5,7% suurust rahavoo tootlust, mille
laekumisel maksab fond need vastavalt tingimustele investoritele täies ulatuses
edasi.

Fondi Uus-Järveküla elurajooni arendusinvesteeringus anti märtsis klientidele
üle  (sõlmiti  asjaõiguslepingud) 15 ridamaja osa ning algas teise etapi
ehitustööde ettevalmistus. Selle raames valmib 30 rida- ja paarismaja osa,
millest tänaseks on klientide poolt broneeritud 20.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi
kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/

Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee (mailto:kristjan.tamla@eften.ee)