Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 märts 2024 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused ASi Tallinna Sadam juhatuses
Tekst
ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) nõukogu otsustas pikendada
juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani volitusi Tallinna Sadama juhatuse
liikmena kolme aasta võrra. Margus Vihmani  järgmine ametiaeg algab 1. novembril
2024 ja kestab kuni 31. oktoobrini 2027.

Ühtlasi otsustas nõukogu tuua äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile ning
määras neljandaks juhatuse liikmeks senise äriarenduse juhi Rene Pärdi. Rene
Pärt alustab juhatuse liikmena 1. maist 2024 ja tema volitused kestavad kuni
30. aprillini 2029.

Tallinna Sadama nõukogu esimees Riho Unt selgitas, et seoses ida-läänesuunalise
kaubavahetuse pikemaajalise madalseisuga on väga oluline pöörata tähelepanu
uutele ärivaldkondadele ja sadama kasvuprojektide edukale elluviimisele. Sellest
tulenevalt soovime äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile toomisega kasvu
olulisust rõhutada kogu Tallinna Sadama grupis. ?Rene kui uue juhatuse liikme
vastutada on Tallinna Sadama grupi äristrateegia arendamise eestvedamine, kasvu
ning uusi ärivaldkondi toetavate tegevuste eestvedamine ning juhtimine, aga ka
rohe-  ja  digiinnovatsiooni ja uute tehnoloogiate juurutamiseks vajaliku
keskkonna loomine."

Riho Unt märkis, et juhatuse liige - kommertsjuht Margus Vihman jätkab juhatuses
järgmised  kolm aastat ja tema tegevuse peamine fookus on olemasolevate
ärisuundade võimaluste maksimeerimine, kasumlikkuse taastamine ja klientide
toetamine ning koos nendega võimalike arenguvõimaluste otsimine Tallinna Sadama
käsutuses olevate ressursside efektiivseks kasutamiseks ning maksimaalselt
väärtust loova tulemuse saavutamiseks.

Margus Vihman on Tallinna Sadama juhatuse liige alates 2016. aastast ja kuulub
ka Tallinna Sadama sidusettevõtte Green Marine nõukogusse. Margus Vihmanil on
Estonian Business Schooli magistrikraad rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.
Varasemalt on Vihman olnud müügidirektor ettevõttes Krimelte OÜ, regiooni
müügidirektor  ehitusettevõttes  Ruukki  ja  allorganisatsiooni  tegevjuht
ehituskeemia ettevõttes Henkel Makroflex. Margus Vihman omab 22 486 Tallinna
Sadama aktsiat.

Rene Pärt on Tallinna Sadama äriarenduse juht alates 2021. aastast ja kuulub ka
Tallinna Sadama tütarettevõtete TS Laevad ja TS Shipping nõukogusse. Renel on
logistikaalane  kõrgharidus  Tallinna  Tehnikaülikoolist  ning  lõpetamisel
ärijuhtimise magister Aston University'st. Pärt on töötanud rahvusvahelises
logistikakorporatsioonis Kühne+Nagel äriarendusjuhina ning laevanduskontsernis
DFDS Baltikumi müügi- ja partnersuhete juhina. Rene Pärt omab oma ettevõtte RP
Finance OÜ kaudu 4000 Tallinna Sadama aktsiat.

Tallinna Sadama juhatusse kuuluvad ka juhatuse esimeees Valdo Kalm ja juhatuse
liige-finantsjuht Andrus Ait.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja
offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev
sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)