Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 27 märts 2024 08:00:00 +0200
Manused
Annual Report of Harju Elekter 2023.pdf
Harju Elekter Group aastaaruanne 2023 EST ESEF.zip
Harju Elektri aastaaruanne 2023.pdf
Harju Elekter Group aastaaruanne 2023 EST ESEF.zip
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Harju Elekter kontserni 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Tekst
AS Harju Elekter Group esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks
kiidetud 2023. aasta konsolideeritud ja auditeeritud majandusaruande. Võrreldes
21.02.2024 avaldatud auditeerimata vahearuandega, ei ole auditeeritud
aastaaruandes finantstulemustes erinevusi.

Grupi 2023. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 209,0 miljonit
eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot.

AS-i Harju Elekter Group 2022. majandusaasta auditeeritud aruande
originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna
börsile ja allkirjastatud digitaalselt
(link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100004250/reports
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Ysq1KYtg5dBNPIZqz1GZ8w2fiaSx8apIo--u
QbEzH3D6WlxEWCC5If0kv3f50vRiB7gPVpPmVcn6zFfDPLBoPSkguxu9xs7L4TJBQ0zpx4egaJByYBcQ
K3VZO-KG62lhmKfmZ2BV8Ekbk9lbhLsXYEMpXzOd7pmemObgwO2841h3i1Y913Kqf4MVPu7tYlyb00LL
def2Lc0RsEpj-NFBR7bpXAOB3YSsyP6BF5QwtMw=)).

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400