Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 sept 2022 09:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni
Tekst
Vastavalt Eesti Vabariigi ja ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete TS Laevad OÜ
ning OÜ TS Shipping vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule
Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil (11.12.2014 nr 14-009)
teavitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et Eesti Vabariik kui veo
tellija ei soovi kasutada lepingu punktis 29 märgitud reisiparvlaevade väljaostu
optsiooni. Lepingu järgi oli riigil õigus TS Laevad OÜ omanduses olevad üks kuni
neli lepingu tarbeks ehitatud reisiparvlaeva lepinguperioodi lõppedes
fikseeritud hinnaga välja osta teatades optsiooni kasutamisest hiljemalt
30.09.2022.

TS Laevad teenindab Saaremaa ja Hiiumaa liine kehtiva sõitjateveo lepingu alusel
kuni 30.09.2026, sellele järgnevaks perioodiks teenusepakkuja leidmiseks ei ole
riik veel hanget välja kuulutanud.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a
müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning
kasum 26 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)