Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 aug 2021 00:47:10 +0300
Manused
PRF_interim_12m2020_2021.pdf
PRF_vahearuanne_12k2020_2021.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

Kontserni ajaloo kõige raskem aasta on lõppenud. Meid tabas rünnak kolmelt
rindelt  :  ühelt poolt tekitas koroona pandeemia olukorra, kus vähenes
samaaegselt nõudlus ja toorkala hind drastiliselt, mis viis brutomarginaali ja
käibe vähenemisele. Me sisenesime kriisi kõrge finantsvõimendusega seoses
hiljutiste  ettevõtte  ülesostudega  ning  pangad  nõudsid  agressiivselt
laenuportfelli vähendamist. Kolmandaks ei suutnud ega tahtnud meie Soome endine
juhtkond reageerida muutustele, mistõttu kuhjusid probleemid sealses üksuses.
Kõige  kolme  kriisiga samaaegne tegelemine suurendas oluliselt ettevõtte
kahjumit, kuna olime sunnitud tegema otsuseid, mis tavaolukorras jäänuks
tegemata.

Kõige selle tulemusena vähenes kontserni käive aasta baasil 25% 58,7 miljoni
euroni ( 78,7 miljonit eelmine aasta).

Lõpptulemusena saime ajaloo esimese EBITDA kahjumi summas -1,24 miljonit eurot
(2,75 miljonit eelmine aasta) ning puhaskahjumit 5,1 miljonit eurot (-1,9
miljonit eurot eelmine aasta).

IV kvartali EBITDAt mõjutas oluliselt see, et toorkala hind tõusis järsult
tingituna  pandeemia  piirangute kiirest leevenemisest, kuid samas Soomes
müüdavate kalatoodete hinnad olid kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli
oluliselt madalam. See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud
müüma osasid tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastamise
töölt  sealse  tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute
lõpetamisest.

Kui  leida midagi positiivset, siis kontserni rahavoog äritegevusest oli
positiivne 2 miljonit eurot ning perioodi rahavoog paranes 0.51 miljonit eurot.
Samuti vähenes ettevõtte netovõlg ning me suutsime vähendada lühiajaliste
kohustuste määra. Samuti tegi meie kalakasvatusüksus parema tulemuse ning on
meie Skandinaavia äri selgroog. Suurim probleem on siiani, et Eesti riik pole
lubanud  alustada  suuremahulise  kalakasvatusega,  mistõttu jäi eelmisest
perioodist saamata märkimisväärne tulu.

Väga tubli oli meie Shoti üksus, kuigi nende kasumlikkus ja käive vähenes pea
30%, suutis John Ross Jr lõpetada aasta 1,4 miljoni eurose EBITDAga. Samuti
tuleb kiita meie Eesti üksust, kes hoolimata HoReCa turu äralangemisest, on
suutnud kuust kuusse tõsta jaetoodete müüki Eestis

Ettevõtte töötajate arv vähenes aasta baasil ca 10%, kuid ilmselgelt ei vastanud
Soome üksuse kulude vähenemine käibe ja marginaalide vähenemisele. Kokkuvõttes
võib öelda, et Soome äriüksus on kogu probleemistiku alge.

PRFoodsi tegevuskava kriisist väljumisel on järgmine:

 1. Vähendada ettevõtte laenukoormust läbi positiivse EBITDA ja omakapitali
  tugevdamise.
 2. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või
  sulgeda kahjumlikud tegevused. Ellimineerida Soome müügist kõik
  madalamarginaalsed tooted.
 3. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis.
 4. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on
  suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks
  2023 kalakasvatuse maht 10,000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50
  miljonit eurot aastas.

Ettevõtte finantstabiilsus ei ole lihtne. Samas peame arvestama, et 11 miljonit
ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning
John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte
rahavoog  on  väga  tugev  ning  ettevõte  maksab regulaarselt dividende
emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist
kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme.  Eelmisel aastal olime sunnitud
vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise
olukorra  tegevuse  rahastamisel.  Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu
tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada
kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida
kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda
lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha
varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning
ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav. Alanud finantsaasta eesmärk
on kasum ning kõik seda takistavad tegurid tuleb eemaldad.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|mln EUR    |2kv 2021 |1kv 2021 |4kv 2020 |3kv 2020 |2kv 2020|1kv 2020|4kv 2019|3kv 2019|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Müügitulu   |   14,7|   14,2|   17,0|   12,7|  15,1|  18,5|  25,4|  19,3|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Brutokasum  |   0,3|   0,9|   2,5|   1,2|   0,7|   2,0|   4,3|   2,6|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |     |     |     |     |    |    |    |    |
|äritegevusest |   -1,0|   -0,5|   0,6|   -0,3|  -0,4|   0,0|   2,1|   0,7|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |   -0,7|   -0,7|   0,7|   -0,5|  -0,4|  -0,9|   1,4|   1,5|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT     |   -1,4|   -1,4|   0,0|   -1,1|  -1,0|  -1,4|   0,7|   1,0|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBT      |   -1,6|   -1,8|   -0,1|   -1,4|  -1,2|  -1,8|   0,6|   0,8|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasum (- |     |     |     |     |    |    |    |    |
|kahjum)    |   -1,7|   -1,8|   -0,2|   -1,4|  -1,3|  -1,7|   0,5|   0,6|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Brutomarginaal|   2,1%|   6,6%|  14,9%|   9,4%|  4,6%|  10,8%|  17,0%|  13,4%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Äritegev.   |     |     |     |     |    |    |    |    |
|EBITDA    |     |     |     |     |    |    |    |    |
|marginaal   |  -7,0%|  -3,5%|   3,4%|  -2,6%|  -2,6%|  0,1%|  8,4%|  3,8%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |     |     |     |     |    |    |    |    |
|marginaal   |  -4,8%|  -5,3%|   4,1%|  -3,8%|  -2,6%|  -4,6%|  5,3%|  7,6%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT marginaal|  -9,3%|  -9,9%|   0,2%|  -8,8%|  -6,4%|  -7,8%|  2,9%|  5,0%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|EBT marginaal |  -10,8%|  -12,5%|  -0,6%|  -11,3%|  -8,1%|  -9,8%|  2,2%|  3,9%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasumi  |     |     |     |     |    |    |    |    |
|marginaal   |  -11,6%|  -12,5%|  -1,2%|  -11,3%|  -8,4%|  -9,2%|  2,0%|  2,9%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+
|Tegevuskulude |     |     |     |     |    |    |    |    |
|suhtarv    |  15,4%|  15,6%|  15,6%|  18,2%|  13,9%|  14,3%|  12,5%|  13,4%|
+--------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+

BILANSS

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|mln EUR     |30.06.2021|31.03.2021|31.12.2020|30.09.2020|30.06.2020|31.03.2020|31.12.2019|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlgnevus  |   20,9|   21,4|   21,9|   21,5|   20,7|   17,0|   17,8|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapital    |   15,8|   17,6|   18,6|   18,5|   19,8|   21,6|   23,3|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Käibekapital   |   -2,9|   -5,0|   -3,9|   -4,4|   -4,0|   -2,5|   -3,5|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varad      |   55,3|   54,5|   57,5|   57,4|   57,1|   56,9|   60,5|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Likviidsuskordaja|   0,9x|   0,8x|   0,8x|   0,8x|   0,8x|   0,9x|   0,9x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |     |     |     |     |     |     |     |
|suhtarv     |   28,6%|   32,4%|   32,4%|   32,3%|   34,7%|   37,9%|   38,5%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Finantsvõimendus |   56,9%|   54,9%|   54,0%|   53,7%|   51,1%|   44,0%|   43,3%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Võlakordaja   |   0,7x|   0,7x|   0,7x|   0,7x|   0,7x|   0,6x|   0,6x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlg / EBITDA|     |     |     |     |     |     |     |
|äriteg      |  -16,9x|  -55,3x|  160,0x|   12,8x|   7,5x|   5,3x|   5,3x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |     |     |     |     |     |     |     |
|tootlus     |  -28,7%|  -23,8%|  -21,9%|   -7,0%|   -9,1%|   -5,7%|   -3,2%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varade tootlus  |   -9,1%|   -8,4%|   -7,8%|   -2,4%|   -3,2%|   -2,1%|   -1,2%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-------------------------------------+------------+------------+
| Tuhandetes eurodes         | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| VARAD                |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja ekvivalendid        |   2 500 |   2 276 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed        |   3 295 |   3 578 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Varud                |   5 691 |   7 884 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Bioloogilised varad         |   4 795 |   4 249 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku           |   16 281 |   17 987 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                    |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksuvara     |     21 |     54 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |    302 |    232 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara        |   15 236 |   16 179 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Immateriaalne vara         |   23 457 |   22 672 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Põhivara kokku           |   39 016 |   39 137 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| VARAD KOKKU             |   55 297 |   57 124 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                    |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Intressikandvad kohustused     |   6 396 |   10 611 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |   12 530 |   11 132 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |    207 |    211 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku    |   19 133 |   21 954 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                    |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Intressikandvad kohustused     |   16 988 |   12 368 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |    723 |    190 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksukohustus   |   1 868 |   1 920 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |    746 |    873 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustused kokku    |   20 325 |   15 351 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED KOKKU          |   39 458 |   37 305 |
+-------------------------------------+------------+------------+
|                    |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital            |   7 737 |   7 737 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss              |   14 198 |   14 007 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Oma aktsiad             |    -390 |    -390 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital      |     51 |     51 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Realiseerimata kursivahed      |    583 |    -366 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum (kahjum)      |   -6 682 |   -1 654 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |   15 497 |   19 385 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| Mittekontrolliv osalus       |    342 |    434 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL KOKKU          |   15 839 |   19 819 |
+-------------------------------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   |   55 297 |   57 124 |
+-------------------------------------+------------+------------+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Tuhandetes eurodes  |4kv 2020/2021|4kv 2019/2020|12k 2020/2021|12k 2019/2020|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Müügitulud      |    14 740|    15 101|    58 692|    78 292|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Müüdud kaupade kulu  |   -14 437|   -14 412|   -53 717|   -68 710|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Brutokasum      |     303|     689|    4 975|    9 582|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Tegevuskulud     |    -2 264|    -2 107|    -9 468|   -10 509|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|  Turundus- ja    |       |       |       |       |
|müügikulud      |    -1 499|    -1 387|    -6 389|    -7 060|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|  Üldhalduskulud   |     -765|     -720|    -3 079|    -3 449|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Muud äritulud/-kulud |     146|     211|     309|     519|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Bioloogiliste varade |       |       |       |       |
|ümberhindlus     |     441|     239|     311|     -291|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Ärikasum (-kahjum)  |    -1 374|     -968|    -3 873|     -699|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|  Finantstulud/-kulud |     -223|     -254|    -1 031|    -1 062|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Maksustamiseelne kasum|       |       |       |       |
|(-kahjum)       |    -1 597|    -1 222|    -4 904|    -1 761|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|  Tulumaks      |     -110|     -47|     -216|     -134|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |       |       |
|puhaskasum (-kahjum) |    -1 707|    -1 269|    -5 120|    -1 895|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |       |       |
|puhaskasumi (-kahjum) |       |       |       |       |
|jaotus:        |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|emaettevõtte     |       |       |       |       |
|aktsionäridele kuuluv |       |       |       |       |
|osa          |    -1 697|    -1 254|    -5 028|    -1 718|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Väikeaktsionäridele  |       |       |       |       |
|kuuluv osa      |     -10|     -15|     -92|     -177|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |       |       |
|puhaskasumi (-kahjum) |       |       |       |       |
|kokku         |    -1 707|    -1 269|    -5 120|    -1 895|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Muu koondkasum (-   |       |       |       |       |
|kahjum), mida võib  |       |       |       |       |
|hiljem        |       |       |       |       |
|klassifitseerida   |       |       |       |       |
|kasumiaruandesse:   |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Valuutakursi vahed  |     -100|     -117|     949|     -152|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Kokku koondkasum (-  |       |       |       |       |
|kahjum)        |    -1 807|    -1 386|    -4 171|    -2 047|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |       |       |
|koondkasumi (-kahjum) |       |       |       |       |
|jaotus:        |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|emaettevõtte     |       |       |       |       |
|aktsionäridele kuuluv |       |       |       |       |
|osa          |    -1 797|    -1 371|    -4 079|    -1 870|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Väikeaktsionäridele  |       |       |       |       |
|kuuluv osa      |     -10|     -15|     -92|     -177|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |       |       |
|koondkasum (-kahjum) |       |       |       |       |
|kokku         |    -1 807|    -1 386|    -4 171|    -2 047|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Tava puhaskasum (-  |       |       |       |       |
|kahjum) aktsia kohta |       |       |       |       |
|(EUR)         |    -0,04|    -0,03|    -0,13|    -0,04|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|            |       |       |       |       |
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Lahustatud puhaskasum |       |       |       |       |
|(-kahjum) aktsia kohta|       |       |       |       |
|(EUR)         |    -0,04|    -0,03|    -0,13|    -0,04|
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee