Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 21 juuli 2021 12:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kokkuvõte Coop Panga 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemusi tutvustavast veebiseminarist
Tekst
Täna, 21. juulil 2021 kell 9.00 toimus Coop Pank AS veebiseminar, kus panga
juhatuse esimees Margus Rink ning juhatuse liige ja finantsjuht Kerli Lõhmus
tutvustasid panga 2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemusi.
Veebiseminar toimus eesti keeles.

Coop  Pank tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele
kättesaadav siit:
https://youtu.be/sbsNxXjZ0Nw
(https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fsb
sNxXjZ0Nw&data=04%7C01%7C%7C80e3723362bf4c596db108d94c1359b6%7Cbf4bbf546f5c4b678
3fffcb7018faef1%7C0%7C0%7C637624468411261504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oq6iZRS%2FH
j8Qhs0LDXjZdIrMuTS1AqjPlDsxcL5o3Wo%3D&reserved=0).

Panga  2021. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemuste aruanne ja
presentatsioon on leitavad siit:
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b34bc4b47452859ea7d84618602318f0d&lang=e
t

Eesti  kapitalil  põhinev  Coop  Pank  on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 100 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab  jaekaubanduse  ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased  pangateenused  inimeste  kodu lähedale. Panga strateegiliseks
aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku
kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee (mailto:kerli.lohmus@cooppank.ee)