Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 13 juuli 2021 11:27:46 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused 13.07.2021
Tekst
13.07.2021 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline
üldkoosolek.

Vastavalt ÄS § 303 lg-le 1 ei saanud Hans Luik ega tema kontrollitavad
äriühingud erakorralisel üldkoosolekul hääletada ning esindatuse määramisel neid
hääli  ei  arvestatud.  11 732 249 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul
esindatud 7 090 535 häält ehk 60,44% hääleõiguslikest häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.

1.     Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste
määramine

1.1.       Anda Ekspress Grupi juhatusele nõusolek ja volitada Ekspress Grupi
juhatust sõlmima aktsiate müügileping, mille kohaselt müüb Ekspress Grupp kõik
endale kuuluvad Printalli (registrikood 10092701) aktsiad Trükitung OÜ-le
(registrikood 16253878), mis on Ekspress Grupi nõukogu liikme Hans Luige
kontrollitav äriühing. Aktsiate müügileping sõlmitakse järgmistel
põhitingimustel:

 * aktsiate müügileping põhineb ettevõtte väärtusel (Enterprise Value), milleks
  on 10 miljonit eurot, millele aktsiate üleandmise seisuga lisandub ettevõtte
  vaba raha ja millest lahutatakse laenukohustused;
 * ostuhinnast 1 miljon eurot sõltub Printalli 2025. majandusaasta tulemustest,
  kusjuures 700 000 eurot sellest moodustab ajatatud makse kuni ettevõtte
  2025. majandusaasta tulemuste selgumiseni;
 * Ekspress Grupp ja Printall jätkavad koostööd.

1.2.       Ekspress Grupi juhatusel on õigus määrata aktsiate müügilepingu
ülejäänud tingimused vastavalt oma äranägemisele, pidades silmas Ekspress Grupi
huve.
1.3.       Volitada Ekspress Grupi juhatust sõlmima kõiki tehinguid ning tegema
kõiki toiminguid, mis on vajalikud aktsiate müügilepingu sõlmimiseks ja
täitmiseks.


Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste  osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist  piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele,
omab  Baltimaades  juhtivaid  online-meedia  portaale,  annab välja kõige
populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid
ajakirju.