Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 10 juuni 2021 09:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Nordecon AS dividendimakse ex-päev
Tekst
Nordecon AS (väärtpaberi lühinimi NCN1T, ISIN kood EE3100039496) fikseerib
aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b96c73f3a59b70d2c49a9b319a9898135&lang=
et) 15.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguse muutumise päev (ex-päev)
14.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
saama dividende 2020. majandusaasta eest.

Nordecon AS maksab dividendi 0,06 eurot aktsia kohta hiljemalt 29.09.2021.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud
Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
 (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)