Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 07 juuni 2021 10:55:44 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PARANDUSTEADE: Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts")
parandab 4. juunil 2021. a avaldatud börsiteates "Aktsionäride 4. juuni 2021. a
korralise üldkoosoleku otsused" punktis 6.(v) (Aktsiakapitali vähendamises
osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud
aktsionäride nimekirja fikseerimise aeg) märgitud aega, kuna tehnilistest
põhjustest tulenevalt tuleb aktsionäride nimekiri fikseerida Nasdaq CSD
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisu. Parandus on esitatud vahetult alljärgnevas
lõigus markeeritult.

          (v)     Aktsiakapitali  vähendamises  osalevate  aktsionäride ning
sellega  seoses  tehtavale  väljamaksele  õigustatud aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 18. juunil 2021. a, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.