Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 07 apr 2021 08:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltika müüb “Monton” kaubamärgid
Tekst
    Vastavalt 11. detsembril 2020 teatatule
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=976786&me
ssageId=1228182), jätkab Baltika Grupp ärimudeli elluviimist, keskendudes
edaspidi vaid naisterõivaste brändi Ivo Nikkolo arendamisele ja turustamisele.
Sellest lähtuvalt on AS Baltika aprillis sõlminud müügilepingu ?Monton" Euroopa
kaubamärkide müügiks Shenzhen Maiteng International Apparel Co.Ltd´le, kes
opereerib Monton Sports spordikaupadega. Kogu müügist saadav summa läheb
pangalaenu tagasimakseks, mille tagatiseks kaubamärk on panditud. Baltika
Grupile jääb tasuta litsents müüa brändi ?Monton" kuni 2023 aasta lõpuni.

    ?Monton" kaubamärkide müüki ei loeta oluliseks tehinguks Nasdaq Tallinna
Nõuded Emitentidele mõistes.


Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

Flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:Flavio.perini@baltikagroup.com)