Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 jaan 2021 12:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Ekspress Grupp 2020. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused
Tekst
Baltimaade suurima meediakontserni, ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste
hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus
81 254-ni.

 * Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja
  mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste
  hulk kasvas aastaga 53% ja ulatus 49 696-ni.
 * 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste
  hulk kasvas samal ajal 36%, ulatudes 13 820-ni.
 * Ekspress Grupi turuosa kõigist Eesti meediaväljaannete digitellimustest oli
  (Eesti Meedialiidu andmetele tuginedes) detsembri lõpus 50%.
 * Lätis kasvas Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste arv ligi 2,5 korda ja
  ulatus aasta lõpuks 11 143-ni. Leedus ulatus digitellimuste hulk aasta lõpus
  6 595-ni, kasvades aastaga ligi 7 korda. Nii Lätis kui ka Leedus ei ole
  digitellimused veel samaväärselt levinud kui Eestis ja Ekspress Grupp tuli
  nendega turule 2019. aastal.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu:

?2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline
kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja
harjumuste muutus: kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest ollakse valmis
järjest enam maksma. Muutust toetas ka üldine foon - kogu maailmas valitsevas
killustatud infoga ühiskonnas on objektiivne ajakirjandus järjest enam
väärtustatud.
Ekspress Grupp on olnud Eestis meediafirmade seas digitellimuste müügis kõige
edukam. Kõige enam tellitakse Delfi kogupaketti, mis annab ligipääsu Ekspress
Grupi kõigile suurematele meediaväljaannetele (v.a Õhtuleht).
Lätis ja Leedus hakkasime tasulist sisu müüma alles 2019. aastal. Ka nende
turgude esmased tulemused näitavad, et lugejad on valmis järk-järgult üle minema
digitaalsele tellimusmudelile. Suuremat kasvu ootame Läti ja Leedu turult
järgmistel aastatel.
Ajal, kui hinnanguliselt kaks kolmandikku Balti riikide digitaalsest
reklaamirahast liigub maksuvabalt globaalsete suurplatvormide nagu Google ja
Facebook kätte, on digitaalsete tellijate lisandumine kohaliku ajakirjanduse
säilimiseks kriitilise tähtsusega."

Digitellimuste detailne ülevaade

 Digitellimused    31.12.2020 30.09.2020 muutus 31.12.2019 muutus AS Ekspress Meedia    49 696   46 362   7%   32 562  53%

 AS Õhtuleht Kirjastus   13 820   12 653   9%   10 197  36%

 Delfi AS (Läti)      11 143   7 305  53%   3 284  239%

 Delfi UAB (Leedu)     6 595   3 348  97%    834  691%

 Ekspress Grupp kokku   81 254   69 668  17%   46 877  73%

 Turg kokku (Eesti)    126 601  113 873  11%   84 965  49%


Ekspress Grupi strateegiline eesmärk on olemasoleva digitaalse äri orgaaniline
kasv, mille olulisemaks kasvu toovaks valdkonnaks on digitellimused. Kontsern
hakkab alates 2021. aasta jaanuarist avaldama kord kvartalis (kvartalile
järgneva kuu 12. kuupäeval) kontserni meediaväljaannete digitellimuste hulka
kõigis Balti riikides.


Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp juhatuse esimees
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)
Tel: +372 512 2591

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused
hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud
Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale
Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks
enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.