Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 10 sept 2020 10:10:32 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.08.2020
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.08.2020 oli
16,22 eurot,   suurenedes   augustis  0,8%. EPRA  aktsia  puhasväärtus
(raamatupidamislik  puhasväärtus  ilma  edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide  õiglast väärtust arvestamata) oli 31.08.2020 seisuga
17,29 eurot. EPRA NAV suurenes augusti jooksul 0,9%.

August oli nii müügitulu kui ka EBITDA näitajate osas edukaim kuu terve fondi
ajaloo jooksul. EfTEN Real Estate Fund III AS teenis augustis müügitulu kokku
950 tuhat eurot, s.o 94 tuhat eurot rohkem kui juulis. Fondi augustikuu
tulemused sisaldasid esmakordselt Vilniuses asuva Atea büroohoone üüritulu
summas 41 tuhat eurot (arvestatud 18 päeva eest), samuti  lõppesid ajutised üüri
allahindlused DSV Eesti ja DSV Leedu logistikakeskustes. Fondi EBITDA oli
augustis 767 tuhat eurot (69 tuhat eurot rohkem kui juulis).

Fondi tütarettevõte Saules Miestas UAB pikendas augustis järgmiseks kolmeks
aastaks oma laenulepingut Swedpangaga. Laen refinantseeriti kogusummas 14,6
miljonit eurot intressi marginaaliga 2,65%.

Fondi konsolideeritud raha jääk vähenes augustis 4,3 miljoni euro võrra,
sisaldades Atea büroohoone soetusele kulunud omavahendeid summas 4,5 miljonit
eurot. Konsolideeritud raha jääk oli augusti lõpus 4,2 miljonit eurot. Augusti
lõpu seisuga on fondil kogu eelmisel aastal aktsiaemissioonist saadud vahendid
investeeritud.

Selle aasta 8 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III seoses Covid-19
mõjuga kaotanud üüritulu ligikaudu 380 tuhat eurot (6,1%), võrreldes eelmise
aastaga. Fondi klientide maksekäitumine on augusti lõpuga hea - fondil on üle
tähtaja debitoorseid võlgnevusi kogusummas 138 tuhat eurot, millest üle 2 kuu
vanad võlad moodustavad 18%. Üle 2 kuu vanad võlad on olulises osas seotud
Saules Miestase kaubanduskeskuse üürnike laekumata arvetega.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.08.2020
seisuga 142,7 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital
68,5 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee