Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 24 juuli 2020 20:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 1,70 miljonit eurot
Tekst
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja
võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.14%
ulatuses Fondi 2020.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest.
Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 1.70 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on
0,015 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,2%, mis põhineb
Tallinna börsil oleva osaku teise kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Fondi 2020 a. II kvartali auditeerimata genereeritud neto rahavoog äritegevusest
oli ligikaudu 2,56 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,023 eurot. Turul
valitseva ebakindluse tõttu vähendatud väljamaksega 1,70 miljonit eurot otsustas
Fond säilitada 0,86 miljonit eurot jaotatavat rahavoogu. Viimase kahe kvartali
jooksul  on  Fond  suurendanud  väljamaksete reservi 3,43 miljoni euroni.
Fondivalitseja usub, et osakuomanike ja Fondi huvides on praegusel ajal
väljamakse  jaotuse  summat  vähendada,  et  kaitsta  ja tugevdada Fondi
finantsseisundit. Vähendatud rahaline väljamakse parandab Fondi likviidsust, mis
peaks  pakkuma  täiendavat  turvalisust  ja  kindlustunnet kõigile seotud
osapooltele.

Käesoleva info põhjal leiab Fondivalitseja, et COVID-19 pandeemiaga seotud
eriolukord peaks Fondi tulemustele avaldama pigem ajutist mõju. Fondivalitseja
jätkab  aktiivselt  pandeemia  majandusmõjude analüüsi ja hindab tulevasi
väljamakseid sõltuvalt Fondi äritegevuse tulemustest.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 9,64 miljoni euro
eest (3,06 miljonit eurot 2019.a. III kvartalist, 3,18 miljonit eurot 2019.a. IV
kvartalist, 1,70 miljonit eurot 2020.a. I kvartalist ja 1,70 miljonit eurot
2020.a. II kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. augustil 2020.a. Väljamakseid on õigus
saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. augustil
2020.a T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).


Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU1_VmtWCOFJIkx0_tYXdUGjpErQuPjdm4rBdC5mah0zM_wQU6OWhvnZOiWzS8cve8OWVnv-
MTBmLUZDbHTI_I4vau1o5ofaZkXgSJzHWK3Jtss377E3Tn_uMLH4R-P4dvAAZq2ADpfaCEoFHM4zuO-
iTRaIQ3AhaHdrgEoLjfz0jcNg2W7xusrIxfdoWjUBehcPlC8X2-
9Ob70PmHAy4rsfHWloIbBR3qYSup_nAfCfqig==)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=b3m46blAgVW1c08stUiNJ6CEYuP0f4V4PfDu
NZbSU19TpeQ2pn6-
7wvrn7oUSeA8K9EdxhZu1qHQTTrFcIO6CoDqUWpdYNpYZGfAW3Ej7mqoMTdjZX8lJ6TsqDDfpCmvZfl-
q8UzYJgP0O3nYOqPPnJ2Mr9HQAZCSjzFnJtwERG3YFlx3RCv9rKccS5D8lNpkfYeGtgDu_9YNd2MnoF2
K1aNCTl3GPo5bDTWVdhmdddsUiHGxsJStEZg69Xaint06vFIGPdF6Xdq_RsRYsbZVw==)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 24.07.2020 kell 19:45 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.