Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 27 märts 2020 09:50:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kohus algatas Aktsiaseltsi BALTIKA saneerimismenetluse
Tekst
Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi ?Baltika") teavitab, et 25. märtsil 2020. a esitas
Baltika Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. 26 märtsi
2020. a määrusega otsustas kohus algatada saneerimismenetluse.

Nagu Baltika 19. märtsi 2020. a börsiteates välja toodud, on koroonaviirus
COVID-19 avaldamas olulist negatiivset mõju Baltika Grupi finantstulemustele ja
likviidsusele. Kõige teravamalt on COVID-19 avaldanud senini mõju Baltika Grupi
tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu Valitsuse korraldustest on alates 16.
märtsist suletud kõik kauplused, 27. märtsist on valitsuse otsusega suletud ka
kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis on kauplused avatud lühendatud tööajaga
nädala  sees  ja  nädalavahetusel  suletud. Täiendavalt on Baltika Grupi
finantstulemusi  ja  likviidsust negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis
toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad
ühekordsed kulud. Nimetatud asjaolude koosmõjul on Baltika Grupil tekkinud
makseraskused, mis Baltika hinnangul on oma olemuselt ajutised.

Ülaltoodud raskuste ületamiseks taotles Baltika saneerimismenetluse algatamist.
Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim
viis  kaitsta  Baltika  aktsionäride,  töötajate,  võlausaldajate  ja
koostööpartnerite õigusi ja huve. Ettevõtte usub, et saneerimismenetluse ja
selle käigus rakendatavate meetmete tulemusel on võimalik Baltika makseraskused
ületada ning taastada ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada
ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Seda toetavad ka Baltika Grupis juba
tänaseks tehtud ümberkorraldused ja meetmed ärimudeli parandamiseks nagu näiteks
Eestis tootmistegevuse lõpetamine ja seeläbi tootmiskulude vähendamine ning
erinevad muud meetmed püsikulude vähendamiseks.

Juhul kui Baltika saneerimine õnnestub edukalt lõpule viia ning ettevõtte
makseraskused ületada, on võimalik Baltika tegevusega jätkata ning säilitada
hulgaliselt väärtuslike töökohti. Lisaks aitaks ettevõtte edukas saneerimine
tagada Eesti disainitööstuse kestvuse, kuna Baltika Grupp on ainus Eesti
moetööstusettevõte, kes ekspordib suure osa oma toodangust ning pakub erialast
tööd tööstusliku moe vallas.

Tulenevalt  saneerimismenetluse  algatamisest  tuleb  Baltikal  koostada
saneerimiskava. Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks
esitamise  tähtajaks  1. juuni  2020. Saneerimiskava  koostamine  toimub
konsulteerides Baltika peamiste koostööpartneritega. Saneerimiskavas pannakse
täpsemalt paika, millised saavad olema rakendatavad saneerimisabinõud, sh
milline on saneerimise mõju võlausaldajatele. Saneerimiskava vastuvõtmiseks
toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab
kohus. Saneerimine hõlmab üksnes Aktsiaseltsi Baltika ning Baltika Grupi teisi
ettevõtteid saneerimine ei puuduta.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GDF4io6NaWPhtHKMkjH5pIkvUAH4tC90-
xsSq1vNp9KbwGS9x3qZ5aKoiEYVEX_Xb6ibssKfeQnF5Jwp8FxJzK5em1oC8KWZwvGWTxNPKdIfqYPY9
noiEGgCJjnYlGXy)