Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 24 märts 2020 12:50:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Dividendi mitte maksmine 2019. aasta majandustulemuste eest
Tekst
Vastavalt AS-i Tallink Grupp (Selts) dividendipoliitikale (majandustulemuste
võimaldamisel maksta vähemalt 5 senti aktsia kohta), tulenevalt halvenenud
ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on Seltsi juhatus
otsustanud, et kavatseb teha nõukogule ettepaneku 2019. majandusaasta kasumist
dividende mitte maksta. Sellega on muudetud juhatuse varasemat otsust teha
ettepanek maksta dividende EUR 0.06 aktsia kohta.

Seltsi  juhatus  tegeleb  aktiivselt  kulude  ja rahavoogude juhtimisega,
kindlustamaks tavapäraste operatsioonidega võimalikult kiire alustamise peale
kriisi möödumist.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee