Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 20 märts 2020 15:25:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 20.03.2020
Tekst
20. märtsil 2020. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic
Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride
korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud
29 064 495 häält, so 71,36 % kõikidest häältest. Kokku oli esindatud 37
aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 28 805 697 hääle ehk 99,11% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS
juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a. majandusaasta
aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat
eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 060 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS
2019. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt
heaks kiidetuna järgnevalt:

 Eelmiste aastate jaotamata kasum         84 457 tuhat eurot

 2019. aasta puhaskasum              31 137 tuhat eurot

 Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019  115 594 tuhat eurot

 Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta     29 732 tuhat eurot

 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist  85 862 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3.
aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et
väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2020. Alates
sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende
2019. majandusaasta eest.

Veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/nW4dGBPOjVU.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000