Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 veebr 2020 16:05:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2020
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.01.2020 oli
16,96 eurot. NAV suurenes jaanuaris 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.01.2020 seisuga
18,05 eurot. EPRA NAV suurenes jaanuari jooksul samuti 0,7%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis jaanuaris 816 tuhat eurot müügitulu, mis on
seoses detsembrikuu käibeüüridega Saules Miestase kaubanduskeskuses 130 tuhat
eurot vähem kui kuu varem. Fondi EBITDA oli jaanuaris 647 tuhat eurot
(detsembris 228 tuhat eurot). Fondi tegelik brutotootlus (tegelik aastase
müügitulu suhe kinnisvarainvesteeringute õiglasesse väärtusesse) oli jaanuari
seisuga 8,7%.

Fondi puhaskasum on 2020. aasta jaanuaris 464 tuhat eurot (2019 detsembris:
1 600 tuhat eurot). Fondi detsembri kuu puhaskasumit mõjutasid kinnisvara
investeeringute ümberhindlused.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha ning lühiajaliste hoiuste
jääk oli 31.01.2020 seisuga 18,8 miljonit eurot, millest 13,8 miljonit eurot on
investeerimata kapital. Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuva
tootmis- ja laohoone soetuseks investeerib fond 2020. aasta veebruaris 8,9
miljonit eurot omakapitali. Nimetatud tehing plaanitakse viia lõpuni veebruari
lõpuks.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.01.2020
seisuga 132,6 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital
71,6 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)