Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 jaan 2020 16:35:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Halduskohus lõpetas menetluse AS Tallinna Vesi kaebuse osas Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse osas
Tekst
AS-i Tallinna Vesi loobumisavalduse alusel lõpetas Tallinna Halduskohus
10.01.2019 menetluse haldusasjas 3-19-485. Menetluse lõpetamine tähendab, et
vaidlus on lõppenud ilma Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse tühistamiseta ning
veeteenuse hinna kooskõlastamiseta Tallinna ja Saue tegevuspiirkondades AS-i
Tallinna Vesi 28.02.2018 esitatud taotluse alusel.

Haldusasi puudutas AS-i Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse
osas mitte kooskõlastada veeteenuse hinda Tallinna ja Saue tegevuspiirkondades.

2019. a. septembris esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile uue veeteenuse
hinna taotluse Tallinna ja Saku tegevuspiirkondades, mille alusel
Konkurentsiamet kooskõlastas 18.10.2019 veeteenuse hinna. Kõiki asjaolusid
arvesse võttes otsustas AS Tallinna Vesi haldusasjas 3-19-485 esitatud kaebusest
loobuda.

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uqqSKr7-p_-
WqHp31_Uk7vrUbxHJb5dB_hBdVS9YlrSd9c_r-
e5hcSWVIeuHWXXoQkJtVqI5_OBdyPfRuU48NUEWoXBYdk8xShRLjWCo254=)