Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2020 16:10:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis detsembris 947 tuhat eurot müügitulu, mis
on 21% rohkem kui kuu varem. Kõrgem üür oli seotud erakorraliselt kõrge
käibeüüriga Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus. Saules Miestase 2019.
aasta tulemus on ületanud juhtkonna ootusi, mis on eriti rõõmustav, arvestades,
et Saules Miestas on senini fondi suurim ning ka esimene investeering. Saules
Miestase keskuses tegutsevate kaupluste ja teenindusfirmade kogukäive kasvas
2019. aastal 11,5% võrreldes aasta varasema perioodiga, jõudes 42,3 miljoni
euroni.

Fondi EBITDA oli detsembris kokku 228 tuhat eurot (novembris: 648 tuhat eurot).
EBITDA sisaldas detsembris üks kord aastas fondivalitsejale arvestatavat
edukustasu summas 479 tuhat eurot, mis arvutatakse valitsemislepingu alusel kahe
viimase aasta börsipäevade sulgemishindade vahelt, millest on elimineeritud
minimaalne tootlikkus (10%) ning dividendide väljamaksete mõju. Fondivalitseja
edukustasuks on 20% selliselt arvutatud viimaste börsipäevade hindade tõusult.

Fondi sõltumatu hindaja Colliers International viis detsembris läbi kaks korda
aastas teostatava kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel tõusis
fondi kinnisvaraportfelli väärtus 1,5% (1 642 tuhat eurot). Tänu
kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumile oli tavapärasest kõrgem ka
fondi puhaskasum, ulatudes 1 600 tuhande euroni (novembris oli fondi puhaskasum
512 tuhat eurot).

2019. aasta 12 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III auditeerimata
andmetel teeninud 9,5 miljonit eurot (2018: 8,7 miljonit eurot) müügitulu ja 7
miljonit eurot (2018: 6,7 miljonit eurot) EBITDA-d.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta 12 kuu kokkuvõttes 7,7 miljonit eurot (2018:
6,3 miljonit eurot). Kõrgem puhaskasum tulenes nii 2019. aastal lisandunud
uutest investeeringutest (ABC Motors Autokeskus, esimene Evolutioni büroohoone
täisaasta) kui ka suuremast kinnisvarainvesteeringute väärtuse kasvust, mis
2019. aastal oli kokku 3,1 miljonit eurot ja 2018. aastal 1,6 miljonit eurot.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta kasumilt kokku netodividende 2,6 MEUR. Samas lubab kontserni
kinnisvarainvesteeringutest teenitud vaba rahavoog maksta dividende rohkem,
mistõttu teeb fondi juhatus 2020. aasta kevadel nõukogule ettepaneku maksta
dividende kokku 3,4 miljonit eurot (82 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud varade maht oli 31.12.2019 seisuga
132,8 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 71,2
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2019 oli
16,85 eurot ning EPRA NAV oli seisuga 31.12.2019 17,93 eurot. Nii NAV kui EPRA
NAV kasvasid detsembris 2,3%.

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)