Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 nov 2019 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Finantskalender 2020. aastal
Tekst
2020. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused
järgmiselt.

 Kuupäev      Sündmus


 28. veebruar 2020 2019. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

 01. aprill 2020  Auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne

 30. aprill 2020  2020. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

 31. juuli 2020  2020. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

 30. oktoober 2020 2020. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-
Euroopa aja järgi (EET). 2019. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek
toimub II kvartalis 2020, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Ekspress Grupp, mis alustas oma
tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid
online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti
ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.