Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 nov 2019 15:34:44 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020. aasta finantskalender
Tekst
2020. aastal plaanib Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja
korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

 Nädal 2   2019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud

 28.03.2020  2019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne

 03.04.2020  2019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

 Nädal 15   2020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud

 06.05.2020  Aktsionäride üldkoosolek

 15.05.2020  2020  auditeerimata 3-kuu vahearuanne

 Nädal 28   2020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud

 14.08.2020  2020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne

 Nädal 41   2020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud

 13.11.2020  2020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)