Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 okt 2019 17:28:06 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata esialgne konsolideeritud müügikäive 3. kvartalis 2019
Tekst
AS-i PRFoods 2019. aasta kolmanda kvartali (s.o 2019/2020. majandusaasta 1.
kvartali) auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 19,32 miljonit eurot
(19,40 miljonit eurot 3. kvartal 2018).

2019.aasta 3.kvartalit iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus,
millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete
hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime muude
kalatoodete müügi osakaalu tõsta ning kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal
tasemel. Muude kalatoodete käive suurenes 1,01 miljonit eurot võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga, samal ajal kuum- ja külmsuitsutatud toodete ning kala ja
kalafilee toodete käive vähenes vastavalt 0,54 miljonit eurot ja 0,48 miljonit
eurot.

Grupi müügikäibe struktuuris on toimunud muutused nii toote- kui kliendigruppide
lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Muude kalatoodete osakaal
suurenes 5,30 protsendipunkti. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest
vähenes 2,33 protsendipunkti ning kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal 2,64
protsendipunkti.

+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR |3. kv 2019|Osakaal, %|3. kv 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kala ja kalafilee       |   8,07|  41,78%|   8,55|  44,11%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|   8,11|  42,00%|   8,66|  44,63%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muud kalatooted        |   3,11|  16,11%|   2,10|  10,82%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive           |   0,02|   0,11%|   0,09|   0,44%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku             |   19,32|  100,00%|   19,40|  100,00%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+

HoReCa ja hulgimüügi käibe osakaalud suurenesid vastavalt 3,54 protsendipunkti
ja 0,55 protsendipunkti ning jaekettide käibe osakaal kogukäibest vähenes 4,76
protsendipunkti.

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|3. kv 2019|Osakaal, %|3. kv 2018|Osakaal, %|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Jaeketid           |   7,52|  38,92%|   8,47|  43,68%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Hulgimüük          |   6,14|  31,79%|   6,06|  31,24%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|HoReCa            |   5,20|  26,94%|   4,54|  23,40%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive          |   0,45|   2,35%|   0,33|   1,68%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku            |   19,32|  100,00%|   19,40|  100,00%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Kolme suurema sihtturu käive 2019. aasta kolmandas kvartalis kokku oli 17,32
miljonit eurot ja see moodustas 89,68% kogukäibest võrrelduna 17,77 miljoni
euroga 2018. aasta kolmandas kvartalis, mil kolme suurema sihtturu käive
moodustas 91,64% kogukäibest. Muude riikide osakaal käibest suurenes 1,96
protsendipunkti.

+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 3. kv 2019 | Osakaal, % | 3. kv 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Soome         |   13,08 |   67,72% |   13,79 |   71,08% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Suurbritannia     |    2,79 |   14,42% |    2,87 |   14,82% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Eesti         |    1,46 |   7,53% |    1,11 |   5,74% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Muud riigid      |    1,99 |   10,32% |    1,62 |   8,36% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Kokku         |   19,32 |  100,00% |   19,40 |  100,00% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+

Muudest riikidest olid suurima käibega Läti (käive 3. kv 2019: 0,69 miljonit
eurot), Prantsusmaa (0,29 miljonit eurot), Belgia (0,24 miljonit eurot) ja
Kreeka (0,19 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee