Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 okt 2019 16:30:00 +0300
Manused
TallinnaKa-10002873791-et.pdf
TallinnaKa-10002873793-en.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Segmendid (EURm)     Q3/19  Q3/18   yoy  9m/19  9m/18   yoy
---------------------------------------------------------------------------
 Supermarketid      117,6  111,5   5,5%  346,4  327,6   5,7%

 Kaubamaja         23,8  22,8   4,7%  71,6  69,3   3,2%

 Autokaubandus       34,9  28,1  23,8%  96,9  90,7   6,8%

 Jalatsikaubandus      2,2   2,5  -12,1%   6,3   7,2  -13,2%

 Kinnisvara         1,5   1,3   8,0%   4,3   4,0   6,4%
---------------------------------------------------------------------------
 Müügitulud kokku     179,9  166,2   8,3%  525,4  498,8   5,3%
---------------------------------------------------------------------------


 Supermarketid       6,5   6,0   7,9%  12,5  12,9  -3,0%

 Kaubamaja         0,7   0,3  192,2%   1,2   1,0  22,1%

 Autokaubandus       1,6   1,2  35,3%   3,8   3,8   0,2%

 Jalatsikaubandus     -0,3  -0,2  55,2%  -0,9  -0,4  125,5%

 Kinnisvara         2,7   2,6   4,7%   8,1   8,0   2,2%

 IFRS 16          -0,4   0,0       -1,1   0,0
---------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum kokku  10,9   9,9  10,4%  23,5  25,2  -6,5%
---------------------------------------------------------------------------

Tallinna  Kaubamaja  Grupi  2019. aasta  kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata  müügitulu oli 179,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta
varasemat müügitulu 8,3%. 9 kuu müügitulu oli 525,4 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2018. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 498,8
miljonit  eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata puhaskasum oli 10,9 miljonit eurot, mis on 10,4% enam, kui eelmise
aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2019. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,1
miljonit eurot, mis on 9,7% eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, olles
mõjutatud suuremast maksukulust ning IFRS 16 arvestuslikust intressikulust.
Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,5 miljonit eurot.

Rekordilise müügikasvu tegi 2019. aasta kolmandas kvartalis Grupi autosegment
tänu  suuremahulistele fleetmüükidele. Ehkki fleetmüügid survestasid veidi
marginaali, kujunes 2019. aasta kolmas kvartal Grupi autosegmendile aasta
varasemast  kasumlikumaks.  Rahule  võib  jääda ka teiste Grupi oluliste
jaesegmentide - supermarketite ja Kaubamaja segmendi müügitulu ning kasumi
kasvudega, mida toetasid õnnestunud müügiedenduskampaaniad, müügitulu kasv e-
müügi kanalitest ning efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt tiheneva
konkurentsiga jalatsikaubandusturul on Grupi jalatsisegmendi müügitulu langus
3. kvartalis  mõnevõrra  pidurdunud  võrreldes  eelnenud kvartaliga. Grupi
tööjõukulud on 9 kuuga kasvanud 9,2%, seejuures on Grupi keskmine palk kasvanud
9,4%. Grupi  tegevused  protsesside automatiseerimisel on andnud võimaluse
töötajate arvu 3. kvartalis veidi vähendada.

Aruandeperioodi olulise arendusena jätkuvad aktiivselt Tallinnas Kulinaaria
keskusköögi tootmishoone ehitustööd. Kulinaaria uue tootmishoone valmimine on
kavandatud 2020. aasta esimesse poolde. Peale uue hoone valmimist on kavandatud
vana  tehasehoone  renoveerimine ning kogu uuenenud tootmiskompleks peaks
lõplikult valmima 2020. aasta lõpuks. Tootmise laienedes on oodata uusi tooteid
valmistoidu kategoorias eestlaste armastatud kaubamärgi Selveri köök alla ja
uusi põnevaid kondiitritooteid Van Kook kaubamärgi alla.

Riias jätkuvad Shkoda autokeskuse ja kasutatud autode müügisalongi ehitustööd.
Uuendamisel on kinnisvarahalduse, kingasegmendi ja keskusköögi äritarkvarad ning
endiselt  on  tähelepanu  all  e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse
parandamine. Varasemalt sel aastal tuli panustada kõigi Grupi toidukaupluste
ümberehitustesse seoses seadusemuudatusega, mis piiras alkoholi väljapaneku
nähtavust kauplustes. Suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik
käitumine ning selle propageerimine.

Alates  01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku
raamatupidamisstandardit IFRS 16 ?Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse
renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendi-maksete nüüdisväärtuses ning
kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt
kasumiaruandes. Seisuga 30.09.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi
bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 98 809 tuhande euro ulatuses
ning vastavaid arvestuslike kohustusi 99 936 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju
kasumiaruandele on alljärgnev:

------------------------------------------------------------------------------
 Tuhandetes eurodes              III kvartal 2019  9 kuud 2019
------------------------------------------------------------------------------
 Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine          4 243    12 740

 Amortisatsioonikulu suurenemine            -4 109    -12 344
------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasumi suurenemine                   134      396
------------------------------------------------------------------------------
 Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt        -512    -1 523
------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi vähenemine kokku               -378    -1 127
------------------------------------------------------------------------------

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli
346,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,7%. III kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 117,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 5,5%. Selveritest tehti 2019. aasta 9 kuuga 30,3 miljonit
ostu,  mis  ületas  aasta varasemat 4,7%. 2019. aasta III kvartalis olid
supermarketite segmendis nii puhaskasum kui maksueelne kasum 6,5 miljonit eurot,
ületades  eelmist  aastat  7,9% võrra.  Supermarketite  segmendi  9 kuu
konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna
eelmise aastaga 0,4 miljonit; puhaskasum oli 8,5 miljonit eurot, kahanedes
võrrelduna eelmise aastaga 3,2%. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus
tuleneb  dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide
tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

III kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud
kaupluse  võrra ja kõrgem eelmise aasta erakordselt heade suveilmade ja
septembris renoveerimiseks suletud 1 kaupluse võrra. Edukad tulemused on e-
kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas III kvartalis 39%. Kasumi kujunemist
on mõjutanud müügitulu kasv ja efektiivsem opereerimine kaupadega. Positiivset
mõju avaldavad investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning
ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on korrigeeritud
töötajate  tasusid,  mis  on  kaasa  toonud väikese efektiivsuse languse
tööjõukuludes. Tulemusi mõjutavad ühekordselt ka muudatus alkoholi seaduses, mis
on kaasa toonud märkimisväärse ühekordse kulutused müügisaalide ümberehituseks.

Neljandas kvartalis on kavas renoveerida Jõhvi Selver ning Pelgulinna Selver
Tallinnas. Samuti laiendatakse SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri
kauplusesse. 2019. aasta III kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval
51 kaupluses ja seda on kasutanud üle 400 tuhande püsikliendi. Jätkatakse  e-
kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga
teenindamiseks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,6 miljonit eurot,
ületades eelmise aasta sama perioodi 3,2% võrra. Kaubamajade kolmanda kvartali
müügitulu oli 23,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast tulemusest
parem 4,7% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas 9 kuuga 37% võrreldes möödunud aasta
sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,2 miljonit
eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 22,1%. Kaubamajade kolmanda
kvartali maksueelne kasum oli 0,7 miljonit eurot ja see on eelmise aasta
võrreldavast perioodist parem 0,5 miljoni võrra. Kaubamajade 9 kuu müügitulemust
mõjutasid hästi õnnestunud kampaaniad läbi kolme kvartali. Kaubamaja kolmanda
kvartali tulemust mõjutas hästi alanud sügiskampaania ja sügisese Osturalli
esimene päev, mis sel aastal sattus juba septembrisse. Septembri alguses
toimunud kampaania Ilu Aeg oli läbi aegade edukaim. Kaubamaja kasumit mõjutas
kõrgema marginaaliga suvine allahindluskampaania võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga, mil liiklus kesklinnas oli häiritud.

Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning
eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja
kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid
taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus
taaskasutatud  materjalist  kilekotile  ja paberist kotile veel ka 100%
taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on
valmistatud kasutatud plastikpudelitest.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019. aasta kolmanda
kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga
võrreldes  8,1%. 2019. aasta kolmanda kvartali kahjum ulatus 0,02 miljonit
euroni, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga võrreldes 48,7%
väiksem. 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,3 miljonit eurot, mis
oli 2018.aasta sama perioodiga võrreldes 6,5% enam. 2019. aasta esimese üheksa
kuu kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi
kahjumiga  võrreldes  8,7% väiksem.  Kolmanda  kvartali tulemust mõjutasid
positiivselt e-poe edukad müügid ja õnnestunud muudatused turunduskampaaniates.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 96,9 miljonit
eurot. Müügitulu ületas 6,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas
kasvas  KIAde müügitulu 6,9%. Kolmanda kvartali 34,9 miljoni euro suurune
müügitulu ületas aasta varasemat 23,8%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu
31,8%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 351 uut
sõidukit, sellest III kvartalis 1 578 sõidukit. Segmendi 2019. aasta 9 kuu
maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 0,2% aasta varasemast sama
perioodi kasumist suurem. 2019. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 1,6
miljonit eurot, ületades 2018. aasta III kvartali kasumit 0,4 miljoni euro ehk
35,3%-ga.

2019. aasta müügitulu kasvu põhjuseks saab pidada KIA edukaid ja suurenenud
mahuga fleetmüüke. Lisaks KIAle on hästi jätkunud ja grupi tütarettevõtete
Peugeot sõidukite ning varuosade müük. Oktoobris on plaanis Riias Bikernieku
kinnistul  avada täiesti uus Shkoda müügi- ja teeninduskeskus ning Lätis
ainulaadse kasutatud autode müügisalong.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimese üheksa kuuga 6,3
miljoni eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes esimese üheksa
kuu müügitulu 13,2%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit
eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,1%. 2019. aasta
esimese üheksa kuu kahjum oli 0,9 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava
perioodi kahjum oli 0,4 miljonit eurot. Kolmanda kvartali kahjumiks kujunes 0,3
miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 0,1 miljoni euro
võrra nõrgem tulemus.

Kolmanda kvartali müügitulu mõjutas tihe konkurents jalatsiturul ja agressiivsed
kampaaniad  hooajakauba  allahindluseks  seoses planeeritavate muudatustega
sortimendivalikus järgnevatel hooaegadel. Seoses uutele pindadele kolimisega
toimusid lühiajalised ärikatkestused Tartu Kaubamaja ja Võru Kagukeskuse SHU-s.
Võru  Kagukeskuse SHU kauplus sai septembri lõpus värskendatud visuaalse
identiteedi ja uuenenud sortimendiloogika, mis õnnestumise korral saab edaspidi
ka teiste SHU kaupluste standardiks.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,3 miljonit
eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 6,4%. Segmendi III kvartali
grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 8,0% võrreldes
möödunud  aasta  sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta 9 kuu
maksueelseks kasumiks kujunes 8,1 miljonit eurot. Kasum kasvas möödunud aasta
sama perioodiga võrreldes 2,2%. Segmendi 2019. aasta III kvartali maksueelne
kasum oli 2,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust
4,7%.

Segmendi müügikasvu veab jätkuvalt Läti kinnisvaraettevõte, kus grupivälisele
osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones. Stabiilset kasvu
näitasid ka teised segmendi ettevõtted - keskuste üüripinnad on jätkuvalt
üürilepingutega  kaetud ja vaatamata tihedale konkurentsile on igapäevane
turundustegevus aidanud kaubanduskeskuste külastatavust säilitada. Segmendi
kasumit kasvatas Kolde Selveri valmimine möödunud aasta lõpus, grupivälise
müügitulu kasv ning kulude vähendamine Läti kinnisvaraettevõttes. Aasta lõpus
valmib plaanipäraselt Riias Shkoda autokeskus ja kasutatud autode müügisalong.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                              30.09.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja pangakontod                     24 003   37 235

 Nõuded ja ettemaksed                     14 887   16 093

 Varud                            74 380   78 212
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       113 270  131 540
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara

 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed                113    113

 Sidusettevõtjad                        1 802   1 738

 Kinnisvarainvesteeringud                   59 930   59 866

 Materiaalne põhivara                    313 966  212 687

 Immateriaalne põhivara                    4 799   5 133
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       380 610  279 537
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         493 880  411 077
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                        27 006   26 002

 Võlad ja ettemaksed                     77 590   90 775
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                104 596  116 777
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                       175 142   68 313

 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
 perioodide tulud                        370    370
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                175 512   68 683
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      280 108  185 460
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital

 Aktsiakapital                        16 292   16 292

 Kohustuslik reservkapital                   2 603   2 603

 Ümberhindluse reserv                     94 019   95 587

 Konverteerimiserinevused                    -149    -149

 Jaotamata kasum                       101 007  111 284
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      213 772  225 617
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               493 880  411 077
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
               III kvartal  III kvartal
                2019      2018   9 kuud 2019 9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu            179 933    166 219   525 359   498 829

 Muud äritulud            285      128     682    1 193 Müüdud kaubad, kasutatud
 materjalid ja teenused     -134 054    -123 620  -393 788  -374 352

 Mitmesugused
 tegevuskulud           -9 657    -13 263   -30 482   -40 844

 Tööjõukulud           -17 120    -15 932   -52 665   -48 249

 Põhivara kulum ja
 väärtuse langus         -7 728     -3 372   -23 058   -10 199

 Muud ärikulud            -71      -186    -482    -829
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum             11 588     9 974   25 566   25 549
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud             1       1      1      1

 Finantskulud            -749      -216   -2 215    -573

 Kasum sidusettevõtja
 aktsiatelt              60      111     174     187
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne
 tulumaksustamist         10 900     9 870   23 526   25 164
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks               0       -1   -6 453   -6 250
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 puhaskasum            10 900     9 869   17 073   18 914
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjed, mida ei
 klassifitseerita
 edaspidi ümber
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi muu
 koondkasum /(-kahjum)
 kokku                 0       0      0      0
-------------------------------------------------------------------------------
 ARUANDEPERIOODI
 KOONDKASUM            10 900     9 869   17 073   18 914
-------------------------------------------------------------------------------

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000