Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 okt 2019 09:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade Aktsiaselts BALTIKA aktsiate omandamiseks tehtud ülevõtmispakkumise tulemuste kohta
Tekst
3. septembril 2019. a alustas KJK Fund SICAV-SIF (?Ülevõtja") kohustusliku
ülevõtmispakkumisega (?Pakkumine") Aktsiaseltsi BALTIKA (?Baltika") aktsiate
omandamiseks. Pakkumise tähtaeg saabus 2. oktoobril 2019. a, kell 14:00.
Pakkumise raames Ülevõtja poolt pakutud ostuhind oli EUR 0,10 iga Baltika aktsia
kohta ("Ostuhind").

4. oktoobril 2019. a avalikustas Ülevõtja Nasdaq Tallinna börsil avalikustatud
börsiteatega Pakkumise tulemused. Vastavalt nimetatud börsiteatele otsustasid
Pakkumise aktseptinud Baltika aktsionärid müüa Ülevõtjale Pakkumise raames kokku
20 509 Baltika  aktsiat,  mis  moodustab ligikaudu 0,0379% kõigist Baltika
aktsiatest.

Koos Pakkumise tulemusel omandatavate Baltika aktsiatega saab pärast nimetatud
aktsiate Ülevõtjale ülekandmist Ülevõtjale kuuluma kokku 48 526 500 Baltika
aktsiat, mis moodustab ligikaudu 89,7318% kõigist Baltika aktsiatest.

Ostuhinna tasumine Pakkumise aktseptinud Baltika aktsionäridele ja Baltika
aktsiate ülekandmine Ülevõtjale toimub 11. oktoobril 2019. a (?Väärtuspäev"),
vastavalt Pakkumise prospektis ja teates toodud protseduurile.

Täpsem info Pakkumise tulemuste kohta on leitav ülalpool viidatud Ülevõtja
börsiteatest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com (mailto:maigi.parnik@baltikagroup.com)