Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 okt 2019 09:30:00 +0300
Manused
TallinkGru-10002760201-en.pdf
TallinkGru-10002760203-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2019 septembri ja 2019 majandusaasta III kvartali statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2019. aasta septembris 718 354 reisijat, mis on 1,7%
võrra vähem võrreldes eelmise aasta septembriga. Veetud kaubaveo ühikute maht
vähenes 2,7% võrra 32 843 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes
0,1% võrra 83 089 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2019. majandusaasta kolmandas kvartalis (juuli -
september) 2 974 790 reisijat, mis on 0,9% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes kolmandas kvartalis 1,7%
võrra 93 329 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 0,4% võrra
353 725 ühikuni.

2019. a. septembris ja majandusaasta kolmandas kvartalis veeti AS-i Tallink
Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

          September  September     III kvartal III kvartal
            2019     2018 muutus     2019    2018 muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Reisijad      718 354   730 631 -1,7%  2 974 790  2 947 610  0,9%

 Soome-Rootsi    206 890   214 513 -3,6%   881 948   882 951 -0,1%

 Eesti-Soome    377 153   373 950  0,9%  1 533 573  1 503 066  2,0%

 Eesti-Rootsi    72 761    77 824 -6,5%   302 147   306 136 -1,3%

 Läti-Rootsi     61 550    64 344 -4,3%   257 122   255 457  0,7% Kaubaveo
 ühikud       32 843    33 767 -2,7%    93 329   94 913 -1,7%

 Soome-Rootsi     7 256    7 473 -2,9%    18 679   18 255  2,3%

 Eesti-Soome     20 202    20 728 -2,5%    59 958   61 368 -2,3%

 Eesti-Rootsi     3 902    4 139 -5,7%    10 527   11 362 -7,3%

 Läti-Rootsi     1 483    1 427  3,9%    4 165    3 928  6,0% Sõiduautod     83 089    83 180 -0,1%   353 725   352 307  0,4%

 Soome-Rootsi    11 088    10 779  2,9%    68 249   69 554 -1,9%

 Eesti-Soome     62 691    61 784  1,5%   243 276   237 073  2,6%

 Eesti-Rootsi     4 486    5 107 -12,2%    22 564   23 280 -3,1%

 Läti-Rootsi     4 824    5 510 -12,5%    19 636   22 400 -12,3%Veomahtude arengutele 2019. aasta septembris ja majandusaasta kolmandas
kvartalis avaldasid mõju järgmised asjaolud:

SOOME - ROOTSI

Reisilaev Baltic Princess ei opereerinud liinil 2 päeva ning reisilaev Galaxy 2
päeva korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI - SOOME

Reisilaev Silja Europa ei opereerinud liinil 1 päeva korraliste hooldustööde
tõttu.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)