Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 06 sept 2019 14:48:29 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiakapitali vähendamise registreerimine äriregistris ja väljamaksed
Tekst
03. septembril  2019 kanti  äriregistrisse  Nordecon  AS-i  aktsiakapitali
vähendamine 29. mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada Nordecon AS-i
aktsiakapitali  1 942 528,98 euro  võrra 16 321 014,70 eurolt 14 378 485,72
euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise
teel 0,06 euro võrra aktsia kohta. Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning
aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega.
Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Nordecon AS-i aktsiakapitali suurus 14
378 485,72 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.

Aktsiakapitali vähendamine summas 0,06 eurot aktsia kohta makstakse välja
aktsionäridele 18. detsembril 2019. Nordecon AS-le kuuluvate oma aktsiate eest
aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.

Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks
õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. juunil 2019 a. arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Nordeconi            kontsern            (www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UX1FF3EkmFsqvvC3EnDaC5hot6v3--TJrHOI
FY5iMTZkdhCosxQgHMrrj46vb_Wk4MeS57lUn-aV8GFoZamRqQ==)) hõlmab ettevõtteid, mis
on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise projektijuhtimisele ja
peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas,
Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223
miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates
18.05.2006 on  emaettevõtte  aktsiad  noteeritud  NASDAQ  Tallinna  Börsi
põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_t3fXVhm2nCWGpeEFF8aN6MVsK5GsEm0WvSE
3a1BN3o4nPGvySJTnhCSOn67I3HWbzunVlvxK0EyS5yFGa3Wow9M6uyHAP1inF4jhwxhXYutFYxVj-
eFHH0o_wThy3bx)
www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3yponHqMEWwncuOiqoRUnqK6AJAe35TFefeu
5EyErHVZEvE1tTlDUXagJh8T_D8IA9gu4fgRiPQABrgO0acDGw==)