Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 sept 2019 16:05:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali vähendamise registreerimine ja väljamaksed
Tekst
2. septembril 2019 kanti äriregistrisse AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali
vähendamine vastavalt 23. mail 2019 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku
otsustele.

Aktsiakapitali vähendati aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07
euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena vähenes ühe aktsia arvestuslik väärtus
0,54 eurolt 0,47 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jäi endiseks (so.
669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus vähenes võrdeliselt
aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast vähenes aktsiaseltsi
aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks
aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 46 891 742,80 eurot (0,07 eurot aktsia kohta)
makstakse aktsionäridele välja alates 3. detsembrist 2019 kuni 5. detsembrini
2019.

Aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks
õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 20. juunil 2019 arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee