Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 sept 2019 15:46:42 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kommentaar meedias ilmunud infole
Tekst
Täna, 3. septembril 2019 on meedias ilmunud info, justkui AS Merko Ehitus
kontserni Läti tütarettevõtte SIA Merksi kontoris oleks toimunud läbiotsimine.
Konkreetselt viitavad sellele Postimees online oma artiklis ?Läti võimud
puistavad Merko kontorit (https://majandus24.postimees.ee/6768506/lati-voimud-
puistavad-merko-kontorit)" ning BNS oma artiklis ?Läti kartellileppe uurimises
kuulatakse üle ka Merko tütarfirma juhti
(http://www.bns.ee/topic/765/news/60485528/)".

Praeguse info alusel saame kinnitada, et Läti ametnikud on vestlemas SIA Merksi
juhatuse esimehe Oskars Ozolinsiga. SIA Merksi kontoris ei ole toimunud
läbiotsimist, ettevõttele ega ühelegi töötajale ei ole esitatud kahtlustust ega
süüdistust.

Merit Kullasepp
Kontserni kommunikatsiooni- ja turundusjuht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.