Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 aug 2019 16:30:50 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ajalehes Äripäev ilmunud ebaõige info ümberlükkamine
Tekst
Reedel, 9. augustil 2019 ajalehe Äripäev esilehel ilmunud artikli ?Merko näitas
miinust" ja samas lehes lk 14 ilmunud artikli ?Kasum taastub järgmisel aastal"
pealkirjad on valed ja eksitavad nii aktsionäre kui avalikkust. Käesolevaga
kinnitame, et õiged andmed on leitavad AS-i Merko Ehitus kvartaliaruandes, mis
avaldati 8. augustil 2019 börsisüsteemi vahendusel.

Tõese informatsiooni saab ettevõtte kanalitest, mitte meediast. Vabandame
aktsionäride ees tekkinud väärarusaamade pärast.

Toomas Annus
Nõukogu esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.