Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 aug 2019 11:36:30 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika uute aktsiate jaotuse kinnitamine
Tekst
AS  Baltika  (registrikood  10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti)
aktsionäride  üldkoosolek  otsustas  12.04.2019 suurendada  aktsiakapitali
50 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimisperiood algas
16.07.2019 kell 10.00 ja lõppes 07.08.2019 kell 14.00. Märkimisperioodil märgiti
53 379 570 aktsiat,  rahalises  mahus  5 337 957 eurot. Kokku esitati 138
märkimiskorraldust.

AS Baltika juhatus otsustas 9.08.2019 märgitud aktsiate jaotamise investoritele.
AS Baltika 50 000 000 uut aktsiat jaotati ettevõtte senistele aktsionäridele,
vastavalt  prospektis toodud aktsiate jaotamise põhimõtetele. Liigmärgitud
3 379 570 aktsiat  tühistati.  AS  Baltika  esitas 9.08.2019 aktsiakapitali
suurendamise  avalduse  äriregistrile  ning  aktsiakapitali  suurendamine
registreeritakse 5 tööpäeva jooksul.

Uute aktsiate jaotuse kinnitamise tulemusena suureneb pärast aktsiakapitali
suurendamise kandmist äriregistrisse KJK Fund Sicav-SIF (ING LUXEMBOURG S.A. AIF
ACCOUNT kontol) osalus AS-is Baltika 90,03 protsendini.Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com