Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 07 aug 2019 18:45:45 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Muutus Saaremere Kala AS-i nõukogu koosseis
Tekst
AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i nõukogu liige Helin Tiido
kutsuti  07.08.2019 nõukogust  tagasi. Saaremere Kala AS-i nõukogu jätkab
koosseisus Kuldar Leis ja Lauri Kustaa Äimä ning Emil Johannes Metsson.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee