Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 juuli 2019 09:30:00 +0300
Manused
TallinkGru-10002304391-en.pdf
TallinkGru-10002304393-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2019 juuni ja 2019 majandusaasta II kvartali statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2019. aasta juunis 1 019 421 reisijat, mis on 3,0% võrra
rohkem võrreldes eelmise aasta juuniga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes
2,3% võrra 31 705 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 1,6%
võrra 120 974 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2019. majandusaasta teises kvartalis (aprill - juuni)
2 651 843 reisijat, mis on 0,8% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes teises kvartalis 1,5% võrra
99 546 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 3,8% võrra 299 477
ühikuni.

2019. a. juunis ja majandusaasta teises kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp
laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

                         II kvartal  II kvartal
        Juuni 2019 Juuni 2018 muutus     2019     2018 muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Reisijad    1 019 421  989 445  3,0%   2 651 843   2 631 326  0,8%

 Soome-Rootsi   298 220  299 126 -0,3%    771 894    760 584  1,5%

 Eesti-Soome    539 788  512 077  5,4%   1 385 108   1 378 594  0,5%

 Eesti-Rootsi    98 599  101 249 -2,6%    271 407    279 699 -3,0%

 Läti-Rootsi    82 814   76 993  7,6%    223 434    212 449  5,2% Kaubaveo
 ühikud       31 705   32 450 -2,3%    99 546    101 072 -1,5%

 Soome-Rootsi    5 948   6 002 -0,9%    19 814    19 744  0,4%

 Eesti-Soome    20 545   21 154 -2,9%    63 995    64 538 -0,8%

 Eesti-Rootsi    3 783   4 056 -6,7%    11 522    12 866 -10,4%

 Läti-Rootsi     1 429   1 238 15,4%     4 215     3 924  7,4% Sõiduautod    120 974  122 921 -1,6%    299 477    311 340 -3,8%

 Soome-Rootsi    21 938   20 780  5,6%    43 093    42 548  1,3%

 Eesti-Soome    86 841   87 160 -0,4%    223 485    231 719 -3,6%

 Eesti-Rootsi    6 646   7 031 -5,5%    16 899    17 989 -6,1%

 Läti-Rootsi     5 549   7 950 -30,2%    16 000    19 084 -16,2%

Veomahtude arengutele 2019. aasta juunis ja majandusaasta teises kvartalis
avaldasid mõju järgmised asjaolud:

SOOME - ROOTSI

Reisilaev Baltic Princess ei opereerinud liinil 2 päeva ning reisilaev Galaxy 1
päeva korraliste hooldustööde tõttu.

LÄTI - ROOTSI

Reisilaev Isabelle ei opereerinud liinil 4 päeva korraliste hooldustööde tõttu.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)