Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 juuni 2019 08:43:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise väljamakse ex-päev
Tekst
AS Silvano Fashion Group (väärtpaberi lühinimi SFG1T, ISIN kood ISIN
EE100001751) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamise
väljamakse tegemiseks  04.07.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
03.07.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud
saama väljamakset aktsiakapitali vähendamise eest.

Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot
aktsia kohta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu
möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid
tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või
rahuldatud.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com