Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 16 apr 2019 08:00:00 +0300
Manused
ASLHV-10001780501-en.pdf
ASLHV-10001780502-en.pdf
ASLHV-10001780503-en.pdf
ASLHV-10001780505-et.pdf
ASLHV-10001780506-et.pdf
ASLHV-10001780507-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
2019. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis teenis AS LHV Group kokku 5,0
miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis I kvartalis
puhaskasumit 4,2 miljonit eurot ja varahaldus 1,2 miljonit eurot. LHV Group
maksis esimeses kvartalis tulumaksu summas 2,3 miljonit eurot. Grupi omakapitali
tootluseks kujunes 12,2%.

Konsolideerimisgrupi I kvartali puhaskasum oli 1,7 miljoni euro võrra väiksem,
kui 2018. aasta IV kvartalis, kuid kasvas võrreldes eelmise aasta I kvartaliga
0,7 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 72 miljoni euro võrra
(+8%; +107 miljonit eurot 2018. aasta IV kvartalis) 991 miljoni euroni.
Konsolideeritud hoiused kasvasid 145 miljoni euro võrra (+10%; -215 miljonit
eurot IV kvartalis) 1567 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega
seotud hoiused 33 miljoni ja tavaklientide hoiused 112 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 43 miljonit eurot (+4%;
+11 miljonit eurot IV kvartalis) ja jõudis 1257 miljoni euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Esimeses kvartalis oli meie ärimahtude kasv laiapõhjaline ja rekordiliselt
kiire. Panga klientide arv suurenes 9500 võrra, seejuures märtsis liitus meiega
üle 3600 kliendi. Palgalaekumisi, varadega kliente, makseid, pangakaartide
kasutamist, investeerimislepinguid on rohkem kui kunagi varem. LHV laenuportfell
jõudis 1 miljardi euroni ja klientide hoiused kasvasid jõudsalt. LHV Panga
klientide koguarv ületas 170 000 kliendi piiri.

Kvartali olulisemateks sündmusteks olid ettevõtluskontoga ja väljuvate
välkmaksetega alustamine ning Verso laenuportfelli omandamine summas 13,2
miljonit eurot. Märtsis laiendasime oma sularahaaautimaatide võrku, et järjest
rohkem kõnetada kliente üle Eesti.

Jaanuaris valiti LHV Group Nasdaq Balti börsidel parimate investorsuhetega
ettevõtteks, lisaks tunnustati LHV Panka kui aasta parimat maaklerfirmat. Kõige
parem meel on siiski hinnangu üle meie teeninduse kvaliteedile. Nimelt hindas
uuringufirma Dive LHV Panka parimat teenindust pakkuvaks pangaks Eestis.

LHV Groupi kasumit ja kapitali tootlikkust mõjutas oluliselt dividendidega
seotud tulumaksu tasumine. Kokku maksis LHV tulumaksu 2,3 miljonit eurot ja
seetõttu oli omakapitali tootlus 2019. aasta esimeses kvartalis 12,2%.

I kvartali lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide
koondmaht 1,25 miljardi euro piiri, mahu kasvust suure osa moodustas
väärtpaberiturgude taastumine IV kvartali langusest. LHV aktiivselt juhitud
pensionifondides on jätkuvalt madalam börsidega seotud hinnarisk, kuna fookus on
eeskätt börsiväliste investeeringute tegemisel. Veebruarist rakendus iga-aastane
mahu kasvuga seotud II samba fondide haldustasumäärade alanemine, mistõttu
äritulud vähenesid. II samba fondide uued haldustasumäärad on vahemikus 0,39%
kuni 1,20%. Kvartali lõpus oli LHV II samba pensionifondides aktiivseid kliente
üle 177 tuhande inimese

LHV kasvutrende on toetamas Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea,
siseriiklike riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase
ning positiivne välistasakaal.

Ootame aeglase majanduskasvu jätkumist, samas on muutunud ümberkaudsete
majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks. Ka krediiditurg  on püsinud
tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja
kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude
suhe on paranemas.

Küll aga on sektorit üha enam mõjutamas regulatiivsed teemad, nagu mõne erakonna
II pensionisamba lammutamise soov. Heites süsteemile ette ebapiisavat tootlust,
ei tegeleta tootluse parandamisega, vaid soovitakse lammutada hoopis sõnumit
säästmise vajalikkusest ja antakse tagasikäik Eesti kapitali ja kapitaliturgude
arengule. Plaanitavad muudatused maksab kinni järgmine põlvkond koos
maksutõusudega. See ei saa olla eesmärk. Loodame avalikkuse ja otsustajate vahel
mõistliku dialoogi saavutamist."

?

+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Kasumiaruanne, EURt               |I kv 2019|IV kv 2018|I kv 2018|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Neto intressitulu              |  10 945|  10 289|  10 195|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Neto teenustasutulu             |  6 225|   6 094|  6 232|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Neto finantstulud              |   178|    104|   -87|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Muud tegevustulud              |   -23|    108|    -4|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Tulud kokku                  |  17 324|  16 595|  16 337|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Personalikulu                |  -4 553|  -4 293|  -4 142|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Kontorikulud                |   -229|   -536|   -494|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   IT kulud                  |   -629|   -735|   -552|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Turunduskulud                |   -708|   -599|   -890|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Muud tegevuskulud              |  -2 987|  -2 621|  -2 802|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Kulud kokku                  |  -9 105|  -8 783|  -8 880|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ärikasum                    |  8 219|   7 811|  7 457|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Kasum enne allahindlusi            |  8 219|   7 811|  7 457|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Laenude allahindlus             |   -951|   -543|  -1 186|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Tulumaksukulu                |  -2 265|   -544|  -2 014|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt     |     |     |     |
|tegevustelt                  |  5 002|   6 725|  4 256|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt      |    0|     0|    0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Puhaskasum                   |  5 002|   6 725|  4 256|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|   Vähemusosaluse osa             |   312|    676|   306|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist    |  4 690|   6 049|  3 951|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------++--------------------------------+------------+----------------+------------+
| Bilanss, EURt          | märts 2019 | detsember 2018 | märts 2018 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Raha ja raha ekvivalendid  |  764 778 |    682 658 | 1 071 822 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Finantsvarad        |   26 205 |     47 153 |   57 091 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Laenud klientidele     | 1 001 963 |    929 037 |  774 760 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Laenude allahindlus     |  -11 216 |    -10 276 |   -9 111 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Nõuded klientide vastu   |   7 275 |     3 721 |   12 250 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Muud varad         |   29 308 |     24 807 |   24 028 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
| Varad kokku          | 1 818 313 |   1 677 100 | 1 930 839 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|       Nõudmiseni hoiused    | 1 422 922 |   1 304 265 | 1 598 606 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|       Tähtajalised hoiused   |  144 082 |    117 933 |  126 749 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|       Saadud laenud      |   21 638 |     21 584 |   6 018 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Võlgnevused klientidele   | 1 588 642 |   1 443 782 | 1 731 373 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Muud kohustused       |   22 325 |     24 655 |   26 796 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    Allutatud laenud      |   50 900 |     50 900 |   30 900 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
| Kohustused kokku        | 1 661 866 |   1 519 337 | 1 789 069 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
| Omakapital           |  156 447 |    157 763 |  141 770 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
|    sh vähemusosaluse osa    |   3 234 |     4 123 |   7 027 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+
| Kohustused ja omakapital kokku | 1 818 313 |   1 677 100 | 1 930 839 |
+--------------------------------+------------+----------------+------------+AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil:
https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks
investorkohtumise, mis leiab aset 16. aprillil algusega kell 18 LHV Tallinna
kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda
aadressil https://fp.lhv.ee/academy/558. Investorkohtumisest tehakse reaalajas
videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank
(http://www.facebook.com/LHVPank).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi
400 inimest. LHV pangateenuseid kasutab 171 000 klienti ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee