Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 apr 2019 22:00:51 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive märts 2019
Tekst
PRFoodsi 2019. aasta märtsi auditeerimata konsolideeritud käive oli 6,51
miljonit eurot, üks miljon eurot vähem kui 2018. aasta märtsis.

Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive vähenes aasta võrdluses 0,36 miljonit
eurot, Suurbritannia ettevõtete käive vähenes 0,14 miljonit eurot ning Trio
Trading Ab Oy käive vähenes 0,50 miljonit eurot.

Müügikäibe vähenemine tuli peamiselt kala ja kalafilee tootegrupist, mille müük
vähenes 0,98 miljonit eurot. Suurim langus tootegrupis tuli GourmetHouse OÜst
(ühines Vettel OÜga 2018. aasta juulis) summas 0,57 miljonit eurot seoses 2018.
aasta veebruari-märtsi toore kala kampaaniaga, mida sel aastal ei toimunud. Trio
Trading Ab Oys vähenes tootegrupi müük 0,34 miljonit eurot võrreldes 2018. aasta
märtsiga.  Kuna kampaaniatooted on tavapäraselt madala marginaaliga, siis
eeldame, et müügimahu vähenemine selles tootegrupis ei mõjuta oluliselt grupi
kogukasumlikkust.

Kala  ja kalafilee tooterühma osakaal käibest vähenes 7,7 protsendipunkti
võrreldes eelmise aasta märtsiga. Kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal
kasvas 2,5 protsendipunkti ning muude kalatoodete osakaal kasvas aasta võrdluses
5,5 protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR |03 2019|Osakaal, %|03 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee       |  2,60|  40,02%|  3,58|  47,68%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|  2,84|  43,71%|  3,09|  41,19%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted        |  1,04|  15,93%|  0,78|  10,45%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive           |  0,02|   0,34%|  0,05|   0,68%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku             |  6,51|  100,00%|  7,51|  100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Võrreldes  2018. aasta  märtsiga  kasvas  hulgimüügi osakaal käibest 3,7
protsendipunkti ja HoReCa sektori osakaal 2,6 protsendipunkti. Jaemüügi osakaal
vähenes samal ajal 5,8 protsendipunkti.

+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 03 2019 | Osakaal, % | 03 2018 | Osakaal, % |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid           |  2,45 |   37,62% |  3,26 |   43,40% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük           |  2,40 |   36,87% |  2,49 |   33,18% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa            |  1,61 |   24,66% |  1,66 |   22,11% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive           |  0,06 |   0,85% |  0,10 |   1,31% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku             |  6,51 |  100,00% |  7,51 |  100,00% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta märtsis kokku 5,71 miljonit eurot
ning see moodustas 87,8% kogukäibest.

+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 03 2019 | Osakaal, % | 03 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome         |  4,46 |   68,54% |  5,10 |   67,97% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia     |  0,92 |   14,19% |  0,94 |   12,51% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti         |  0,33 |   5,05% |  0,55 |   7,34% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid      |  0,80 |   12,22% |  0,91 |   12,18% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku         |  6,51 |  100,00% |  7,51 |  100,00% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest riikidest suurima käibega olid Prantsusmaa (0,10 miljonit eurot), Belgia
(0,09 miljonit eurot),  Kreeka (0,06 miljonit eurot) ja Rootsi (0,06 miljonit
eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee