Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 apr 2019 16:05:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis märtsis 784 tuhat eurot müügitulu, mis on
13 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Kõrgem tulu on seotud ABC Motorsi müügi- ja
teeninduspindadelt  saadud  esimese  üüriga täiskuu eest, Saules Miestase
kaubanduskeskuse suurenenud üürituluga ning muude tulude suurenemisega. Fondi
EBITDA oli märtsis 639 tuhat eurot, mis on 21 tuhat eurot kõrgem kui veebruaris.
EBITDA suurenes kõrgema müügitulu ja väiksemate üldhalduskulude tõttu.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta märtsis 450 tuhat eurot (veebruaris: 486 tuhat
eurot). Madalam puhaskasum seotud intressiswapilepingu õiglase väärtuse muutuse
mitte-rahalise kahjumiga summas 46 tuhat eurot.

Selle aasta esimese kolme kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud
2,3 miljonit eurot müügitulu (16% ja 315 tuhat rohkem kui eelmisel aastal samal
perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution büroohoone,
ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest Läti DSV
kinnistul pärast juurdeehitust ning Ulonu büroohoone vakantsuse vähenemisest.
 Fondi EBITDA on selle aasta I kvartalis kokku 1 875 tuhat, mis on 18% (283
tuhat eurot) kõrgem kui eelmisel aastal. Puhaskasum oli I kvartalis kokku 1 368
tuhat eurot, mis on 9% ja 118 tuhat eurot rohkem kui 2018. aasta I kvartalis.

Lähtudes  fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta esimese kvartali kasumilt kokku dividende 656 tuhat eurot (20 senti
aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.03.2019 seisuga
111,1 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 51,9
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.03.2019 oli
16,09 eurot.  NAV  kasvas  märtsis  0,9%. EPRA  aktsia  puhasväärtus
(raamatupidamislik  puhasväärtus  ilma  edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 31.03.2019 seisuga 17,3
eurot (28.02.2019: 17,13 eurot). EPRA NAV suurenes märtsis 1% võrra. Juhul kui
fondi  üldkoosolek  kinnitab  17. aprillil  2019 toimuval koosolekul heaks
dividendide jaotamise vastavalt juhatuse ja nõukogu ettepanekule (95 senti
aktsia kohta), väheneb fondi omakapital koos kaasneva tulumaksukuluga kokku 3,2
miljonit eurot, mis on 99 senti aktsia kohta.Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee