Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 apr 2019 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Konkurentsiamet pikendas Tallinna Vee vastamistähtaega 23. aprillini 2019
Tekst
6.12.2018 teavitas Konkurentsiamet ASi Tallinna Vesi, et annab seoses
käimasoleva järelevalvemenetlusega ettevõttele võimaluse esitada omapoolsed
kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide
osas. Täna teatas Konkurentsiamet, et pikendab tähtaega täiendavalt kuni 23.
aprillini 2019.

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega jätta AS
Tallinna Vesi veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata. Hetkel
peab Konkurentsiamet ettevõtte veeteenuse hindu Tallinnas ja Saue linnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele mittevastavaks.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee