Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Oluliste osaluste teated
Avaldamise aeg 03 apr 2019 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Osaluse muutus
Tekst
Osaluse muutus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group
börsile osaluse muutusest.

29.03.2019 võõrandas Mari Tool endale kuuluvad 200 000 Silvano Fashion Group AS-
i aktsiat AS-ile Baltplast. Tehingu tulemusena omab AS Baltplast 0,56 % Silvano
Fashion Group AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Phone: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com