Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 veebr 2019 09:08:51 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Konkurentsiamet ei rahuldanud ASi Tallinna Vesi vaiet seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata
Tekst
03.01.2019 esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile vaide seoses ameti
04.12.2018 otsusega, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt
taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas.
12.02.2019 teatas Konkurentsiamet, et ei rahulda ettevõtte vaiet.

Ettevõttel on võimalik esitada vaideotsuse peale 30 päeva jooksul kaebus
Tallinna Halduskohtule. AS Tallinna Vesi tutvub lähemalt Konkurentsiameti
vaideotsusega ja langetab seejärel otsuse kaebuse esitamise osas.

Hetkel on AS Tallinna Vesi koostamas Konkurentsiametile vastust seoses sama
otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte
oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide
osas. ASil Tallinna Vesi on vastamiseks aega kuni 01.04.2019.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest
vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on
esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja
Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse
kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee