Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 veebr 2019 15:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PARANDUSTEADE: Muudatused juhatuses
Tekst
Teadet täiendati uute juhatuse liikmete kohta avalikustamisele kuuluva teabe
osas: Kadri Land omab 74 792 AS-i Tallink Grupp aktsiat. Harri Hanschmidt on OÜ
One More Rabbit juhatuse liige ja omab 12 648 AS-i Tallink Grupp aktsiat.

AS-i Tallink Grupp ("Selts") nõukogu valis Seltsi juhatuse liikmeteks pr. Kadri
Landi ja hr. Harri Hanschmidti  ning kutsus juhatusest tagasi hr. Janek
Stalmeistri tema oma sooviavalduse alusel alates 02.02.2019.a.

Kadri Landi ja Harri Hanschmidti volitused algavad alates 04.02.2019.a. ning
kehtivad 3 aastat.

Kadri Land töötab Tallink Grupis 2005. aastast ning on selle aja jooksul
töötanud ettevõttes mitmetel juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas aastatel
2012-2015 Tallink Grupi juhatuses ning 2016. aastast tänaseni kontserni
globaalsete operatsioonide ja logistika juhina. Aastatel 2005-2015 juhtis Land
grupi tütarettevõtet Rootsis.  Land omab magistrikraadi füüsikas Tartu
Ülikoolist.  Kadri Land kuulub AS Tallinna Lennujaama nõukokku ning on Tallink
Silja AB nõukogu esinaine, lisaks kuulub Land Rootsi Meretööandjate Keskliidu
juhatusse ja Rootsi Kaubanduskoja Eesti juhatusse. Kadri Land omab 74 792 AS-i
Tallink Grupp aktsiat.

Harri Hanschmidt töötab Tallink Grupis 2009. aastast ning on viimase kümne aasta
jooksul töötanud muuhulgas ettevõtte investorsuhete juhina ja finantsosakonna
juhina ning on 2015. aastast töötanud kontserni strateegiliste projektide
juhina. Hanschmidt omab majandusinformaatika magistrikraadi Tallinna
Tehnikaülikoolist. Enne Tallinkiga liitumist töötas Hanschmidt erinevatel
ametikohtadel Eesti IT-valdkonna ettevõtetes ja on OÜ One More Rabbit juhatuse
liige. Harri Hanschmidt omab 12 648 AS-i Tallink Grupp aktsiat.

Alates 04.02.2019.a. on Seltsil viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad hr. Paavo
Nõgene, hr. Andres Hunt, hr. Lembit Kitter, pr. Kadri Land ja hr. Harri
Hanschmidt.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)