Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 jaan 2019 13:45:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fond: Tagasiostu programmi raames omandatud osakute tühistamine
Tekst
Northern Horizon Capital AS on esitanud Nasdaq CSD SE-le avalduse 255,969 Baltic
Horizon Fondi osaku tühistamiseks. Osakud osteti perioodil 22. oktoober 2018
kuni 14. detsember 2018 tagasiostu programmi raames. Baltic Horizon Fondi
osakute  koguarv  enne  tühistamist on 78,752,800 ning see väheneb peale
tühistamist 78,496,831 osakuni. Tühistamine registreeritakse eeldatavalt kahe
tööpäeva jooksul.

Kõik tagasiostu programmi raames toimunud tehingud on tehtud Nasdaq Tallinna
börsil SEB Pank AS poolt, kes tegutseb Baltic Horizon Fondi maaklerina.

Programm kestab kuni 19. juunini 2019. Selle aja jooksul võib Baltic Horizon
Fond omandada kuni 5 miljonit osakut kokku kuni 5 miljoni euro eest hinnaga, mis
on madalam kui viimane osaku puhasväärtus (NAV).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)