Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 jaan 2019 09:34:17 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Jäämurdja Botnica prahtimine 2019 suveperioodil
Tekst
Baffinland  Iron  Mines  LP  teatas  lepingujärgse optsiooni kasutamisest
multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2019. aastal perioodil juuni
lõpust oktoobri lõpuni. Täpne prahipäevade hulk ja reiside arv Põhja-Kanadasse
sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. a suve alguses
lepingu Baffinland Iron Mines LP'ga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica
prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega
2019-2022 suveperioodideks.  Baffinland  Iron  Mines  LP  on  Kanada
kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-
Kanadas. Vastavalt lepingule osutab m/l Botnica eskort- ja jääseire laeva
teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

Eelmisel aastal abistas m/l Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi
laevu jääs rauamaagi ekspordi projekti raames üle 80 korra ja tõestas oma
võimekust töötamaks ekstreemsetes tingimustes.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2017. a 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifuntsionaalse jäämurdjaga m/l Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva
teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega  tegelev ühisettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a
müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot
ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marko Raid
Finantsjuht/juhatuse liige
AS Tallinna Sadam
m.raid@ts.ee (mailto:m.raid@ts.ee)